Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Postdoktoral forskare i populationsgenetik vid Excellenscentret för Människans Förhistoria
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 54 000 studenter, 7 500 anställda och en omsättning nära 8 miljarder kronor.

Forskningen kommer att bedrivas inom Människans evolution-programmet vid Institutionen för organismbiologi (Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet, Sverige). Programmet har omfattande intressen inom populationsgenetik och mänsklig evolution, vilket ger många möjligheter till samarbete med postdoktorer och doktorander som arbetar med relaterade projekt. Forskningsmiljön är internationell, med engelska som arbetsspråk. För mer information om Människans evolution-programmet, besök: http://www.iob.uu.se/research/human-evolution. Postdoktorn kommer också att vara associerad med Centret för Människans Förhistoria.

Excellenscentret för Människans Förhistoria
Excellenscentret för Människans Förhistoria är en banbrytande satsning som förenar de tre forskningsområdena arkeologi, genetik och lingvistik. Varje disciplin har samlat betydande mängder information och har utvecklat många olika forskningsmetoder för att analysera dessa. Excellenscentrets forskare kommer arbeta med fokus att sammanföra dessa unika typer av data och metoder för att stärka den tvärvetenskapliga utvecklingen av fältet. Ett centralt mål för excellenscentret är att utbilda en ny generation studenter och forskarstuderande med kompetens och insikt i de olika teoretiska modeller och analysmetoder som används inom de olika forskningsområdena, samt förmåga att arbeta med de databaser som är under utveckling. Målet med excellenscentret är att belysa och förstå olika aspekter av människans utveckling under de senaste 10 000 åren och därigenom skapa en övergripande bild av människans förhistoria gällande språk, kultur och genetiska utveckling i Afrika, Oceanien och Eurasien.

Vi söker en postdoktoral forskare i populationsgenetik som ska bidra till centrets övergripande målsättning att belysa och förstå olika aspekter av människans utveckling under de senaste 10 000 åren. Den postdoktorala forskaren ska arbeta med datorbaserade analysmetoder och stora databaser för att utveckla teori och metod för att använda aggregerade data från genetik, arkeologi och lingvistik och därigenom utveckla nydanande tvärvetenskaplig forskning om människans historia. Med utgångspunkt i populationsgenetiska perspektiv ska det föreslagna postdoktorala projektet kunna belysa olika aspekter av människans förhistoria, i gränssnittet mellan frågor om genetiska, kultur och språk utveckling. Vi välkomnar projektförslag som är baserade på material från Afrika, Oceanien och Eurasien, eller som bygger på en kombination av fallstudier från dessa områden.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i populationsgenetik, bioinformatik, arkeogenetikeller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska vara erhållen senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst kan den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Ett krav är beprövad erfarenhet av och förmåga att arbeta med datorbaserade analysmetoder och information i stora databaser med komplexa aggregerade data. Den sökande ska ha visat självständighet och hög forskningskvalitet genom forskningspublikationer av hög kvalité. Mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska är ett krav. Att kunna arbeta självständigt likväl i samarbete med andra är nödvändigt. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper varför intervjuer så väl som referenstagning kan komma att ingå i urvalsprocessen.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande är tidigare studier i populationsgenetik och/eller arkeogenetik från Afrika, Oceanien och Eurasien, eller en kombination av fallstudier från dessa områden. Kunskaper och färdigheter i att arbeta med databaskuration, modelltestning, simuleringsbaserade studier och rumsliga genetiska analyser kommer att vara högt värderade. Dessutom kommer en bakgrund inom matematik, beräkningsmetoder och statistisk utbildning att vara fördelaktig. Visad förmåga att bidra till principerna om öppen vetenskap, särskilt avseende att ta fram öppna och återanvändbara forskningsdata. Erfarenhet av att arbeta i internationella och tvärvetenskapliga forskningssammanhang är meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i två år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Anställningen kan omfatta arbete undervisning och handledning upp till 20 % av heltid.

Tillträde 15 augusti eller enligt överenskommelse.

Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: (Carina Schlebusch, +46763063341, carina.schlebusch@ebc.uu.se)

Ansökan bör innehålla CV samt ett brev som beskriver den sökande samt dennes kvalifikationer, forskningsintressen, och publikationslista. Kopior på relevanta betyg, kopia på den sökandes doktorsarbete eller ett utkast av detta. En projektplan som beskriver en forskningsidé om högst 6000 tecken inklusive mellanslag. Vi ser gärna att du lämnar uppgift om minst två referenspersoner.

Välkommen med din ansökan senast den 14 juni 2024, UFV-PA 2024/1861. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-15
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1861
Kontakt
  • Carina Schlebusch, 0184710000
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb