Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Vi söker dig som är läkare och vill vara med och utveckla vår undervisning på det nya sexåriga läkarprogrammet inom allmänmedicin tillsammans med lärargruppen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Ämnesområde: medicinsk vetenskap.

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap (IFV) tillhör den medicinska fakulteten och har en omfattande forskning som bedrivs av våra 10 forskargrupper bland annat inom ämnesområdena folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, logopedi och bioetik. Vidare bedriver institutionen utbildning på läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammen, logopedprogrammet, mastersprogrammet i folkhälsa samt genom ett flertal fristående kurser. Vi är sammanlagt ca 370 medarbetare inklusive våra associerade forskare och doktorander. Läs mer om institutionen här.

Arbetsuppgifter
Undervisning på grundnivå i första hand vid läkarprogrammet. Till undervisning räknas även utveckling av undervisningen, kursansvar, kursadministration samt examination av studenter. I arbetsuppgifterna ingår uppdrag som kursledare på läkarprogrammet, undervisning av praktiska och teoretiska moment på plats på Biomedicinskt centrum (BMC) och Kliniskt träningscentrum (KTC), tentamensrättning och VFU-relaterade uppdrag.

Till arbetsuppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Du arbetar som del i ett lärarteam där vi träffas regelbundet för att diskutera pedagogiska frågor. I tjänsten ingår 10% forskning/kompetensutveckling, men det finns också möjlighet att kombinera tjänsten med kliniskt arbete eller forskning på upp till 30% om det finns annan finansiering.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning med ämnesfördjupning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl

För denna anställning krävs läkarlegitimation och motsvarande minst två års heltidsarbete inom primärvården.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer i första hand vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Doktorsexamen inom relevant ämne är särskilt meriterande och kommer att ges företräde.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Den pedagogiska skickligheten kan ha uppnåtts i yrkeslivet genom handledning, internutbildning, mentorsprogram etc. Erfarenhet av undervisning på för anställningen relevanta kurser och handledning av studenter är meriterande. Publikationer av pedagogiskt arbete är särskilt meriterande.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet
Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Om anställningen
Tidsbegränsad 12 månader. Omfattning: 100%. Tillträde: 2024-08-12 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

Studierektor Anna Sarkadi, anna.sarkadi@pubcare.uu.se

Ämnesföreträdare Mats Martinell, mats.martinell@pubcare.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 juni 2024, UFV-PA 2024/1381.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-12 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/1381
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-S-föreningen, saco-s@uu.se
Publicerat 2024-04-25
Sista ansökningsdag 2024-06-01

Tillbaka till lediga jobb