Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Doktorand i Optimering av kraftproduktionsanläggningar, hybridisering och virtualisering

Elektrifiering och digitalisering tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 6G kommunikation och trådlösa sensornät men även forskning och utbildning inom Life Science, hälsoteknik, smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 160 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsolösningar vid Ångströmlaboratoriet.

Tjänsten kommer att vara placerad vid avdelningen för elektricitetslära, vid institutionen för Elektroteknik.

Forskningsprojekt 
Kraftsystem under förändring kräver att existerande elproducenter samsas med ny teknik. Detta innebär utmaningar vad gäller samverkan mellan olika former av elproduktion samt hur den ska driftsättas på bästa sätt för att delvis ge lönsamhet till ägaren samt tillgodose elnätets behov av reglerkraft och planerbarhet.
Genom att kombinera olika tekniker kan man dra fördelar av teknikutvecklingen samtidigt som man vilar på de resurser som redan finns. Det kan handla om att komplettera/hybridisera en vindkraftpark med ett batterilager eller att samköra/virtualisera ett antal vattenkraftverk i en älv för att koordinerat styra kraftproduktionen. Ett första steg emot 100 % fosilfritt eller 100% förnybart är att komplettera det som redan finns med det som behövs. I ett mer intermittent elsystem kommer allt som kan bidra med reglerkraft också att behöva göra det och det kommer att finnas marknadsincitament att göra det.

Vi söker en motiverad person som vill bli del av ett drivet team på 9 personer som arbetar med framtidens utmaningar för elsystem och elproduktionsanläggningar. Gruppen består av en bra mix av doktorander och seniora personer med varierande kompetens och bakgrund. Vi värdesätter att vi har olika bakgrund och kunskap som vi tar med in i de olika projekten.

Arbetsuppgifter
Utveckla reglertekniska simuleringsmiljöer som även modellerar fysiska komponenter för kraftsystem och elproduktionsanläggningar. Analysera och anpassa data från drift av olika typer av kraftverk. Arbetet innebär framför allt simuleringar och teoretiska arbeten, men vissa delar kan komma att testas fysiskt också beroende på intresse från doktoranden.

Förkovra sig i reglerteknik och optimering och kraftsystem samt använda dessa verktyg och kunskaper för att skapa nya möjligheter inom energibranschen, och ett mer välfungerande energisystem.

Författa vetenskapliga artiklar med resultat och kommunicera resultat vid konferenser och seminarier. Samarbeta med personer vid avdelningen och externt. Handleda och undervisa studenter på grundnivå och masternivå. Medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, sker dock max 20 % av arbetstiden.

Lära dig projektleda ditt och andras arbete och bli en fristående forskare.

Kvalifikationskrav

  • Civilingenjörsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom teknisk fysik, Elektroteknik, Energisystem eller motsvarande
  • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
  • Vi lägger stor vikt vid att vara självgående, att doktorera innebär att kunna fokusera intensivt på en arbetsuppgift. Vi värderar samarbetsförmåga för vi arbetar även med gemensamma uppgifter i fokuserade team. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Önskvärt/meriterande i övrigt 

  • Kunskap om reglerteori och hur den kan tillämpas
  • Kunskap om kraftsystemet och hur det fungerar
  • Kunskap om storskaliga kraftproduktionsanläggningar
  • Erfarenhet av dynamiska simuleringar i exempelvis Simulink 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Urban Lundin, urban.lundin@angstrom.uu.se, 018-471 5824

Välkommen med din ansökan senast den 22 april, 2024, UFV-PA 2024/977.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/977
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-03-22
Sista ansökningsdag 2024-04-22

Tillbaka till lediga jobb