Uppsala universitet, Engelska institutionen

Projektbeskrivning
ALMEDA (African Literary Metadata) är ett femårigt forskningsprojekt finansierat av the European Research Council. ALMEDA rekryterar en postdoktor med expertis i Västafrikansk litteratur. Den litterära sfären i sub-sahariska Afrika domineras av informella, tillfälliga och ickekommersiella former som spoken-wordpoesi, gatuteater, självutgivna texter och digitala genrer. Denna informella litteratur katalogiseras sällan och existerar därför utanför existerande metadatasystem. Resultatet av detta är att formellt utgiven afrikansk litteratur på franska och engelska blir hypersynlig på en global nivå, medan den mångfacetterade informella litteraturen runtom på kontinenten förpassas till strukturell osynlighet, vilket i sin tur gör att den i många fall blir obeständig.

ALMEDA-projektet tar sig an denna problematik på tre sätt: Genom att studera hur metadata historiskt har hanterats på den afrikanska kontinenten kommer projektet att bidra till en diakronisk förståelse av hur koloniala katalogiseringssystem kom att likställa det litterära verket med boken som objekt och därmed åsidosätta muntlig litteratur. För det andra kommer ett system för metadatagenerering utvecklas vilket har som syfte att ompröva synen på det litterära från ett perspektiv som tar avstamp i muntliga genrer. Detta system, som huvudsakligen syftar till att skapa metadata för samtida informell litteratur, kommer att vara mångspråkigt vilket möjliggör utvecklandet av kategorier för textgenrer som är vanliga inom afrikanska språk, för att undvika att de kategoriseras enligt europeisk ontologi. För det tredje kommer en öppen databas för metadata och länkar till verk att utvecklas inom projektet, så att denna informella litteratur blir sökbar och bestående.

ALMEDA-forskargruppen består av experter inom afrikansk litteratur, biblioteksvetenskap och digital humaniora/informatik, liksom ett antal fallstudieforskare. ALMEDA fungerar således som en gruppbaserad forskningsmiljö där forskare och experter arbetar tillsammans med projektets forskningsområden. Kontakta projektledaren Ashleigh Harris för mer detaljerad information om ALMEDA.

Arbetsuppgifter
Innehavaren förväntas att

 • Utföra fallstudier som direkt svarar mot målen för ALMEDA-projektet
 • Självständigt utföra relaterad forskning
 • Publicera resultat i topprankade open access-tidskrifter
 • Vara närvarande på arbetsplatsen dagligen för att aktivt bidra till forskningsmiljön.

Kvalifikationskrav

 • Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller har en examen som bedöms motsvara doktorsexamen i Afrikanska studier med en inriktning mot litteraturvetenskap eller populärkultur. Doktorsexamen examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång på engelska, franska eller portugisiska. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.
 • Den sökande ska ha avlagt forskning om litteratur eller kultur i ett eller flera länder i Västafrika som expertisområde. Således är det även ett krav att den sökande kan kommunicera på flytande franska.
 • Den sökande som beviljas anställningen bör ha erfarenhet av att arbeta inom afrikanska miljöer och ha ett nätverk av kontakter i relevant geografisk region.
 • Förmåga att kommunicera och framföra forskningsresultat på engelska är ett krav.
 • Enligt universitetets anställningsordning är ett generellt krav att den sökande ska har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl.

Urval

 • Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig kvalitet.
 • Projektbeskrivningar som är i linje med ALMEDA-projektets målsättningar viktas högt.
 • Kunskaper i ett afrikanskt språk skulle viktas högt i bedömningen. Kunskaper i portugisiska är meriterande.
 • En god förmåga att samarbeta med andra viktas högt.
 • Vid tillsättning av en person till denna akademiska tjänst kommer den sökande att prioriteras som efter en helhetsbedömning av kompetens och färdigheter, vid sidan av dokumenterade meriter, bedöms ha störst potential att utföra relevanta arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av forskningsmiljön. 

Ansökan

Ansökan, som ska vara skriven på engelska eller svenska, måste innehålla:

 • CV, inclusive kopior av examensbevis och betyg.
 • Publikationslista
 • Projektbeskrivning av hur den sökandes forksning ska bidra till ALMEDA-projektets målsättningar (max. 2 sidor)
 • Kortfattad vetenskaplig redogörelse, samt pedagogiska och samverkans meriter
 • Vi ser gärna att minst två referenspersoner anges.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2024-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl. centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Projektledaren, Professor Ashleigh Harris, 018-471 1249, ashleigh.harris@engelska.uu.se.

 Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2023, UFV-PA 2023/3257

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3258
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-08
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb