Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och multidisciplinär
in hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inomutbildning och forskning. Den utlysta tjänsten är knuten till forskargruppen InternationalMaternal & Reproduktiv Health and Migration (IMHm). Mer information om avdelningen och dess verksamhet finns på https://www.kbh.uu.se/.

Forskargruppen är värd för MigraMed, som är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som studerar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ur ett migrationsperspektiv.
Internationella jämförelser visar att svenskar är mer liberala, individualistiska och för jämställdhet
än andra populationer. En central samhällsutmaning är hur man ska tillhandahålla
hälsovård som kan vara kulturellt känslig till migranter från länder med helt olika värderingar. För att möta denna utmaning är det viktigt att förstå hur migranters värderingar och moraliska åsikter förändras över tiden. MigraMed-projektet följer för närvarande förändringar genom longitudinella undersökningar. Med teoretiska ramar som tillhandahålls av Moral Argument Theory, strävar vi efter att förstå underliggande sociala och psykologiska processer som driver värderings- och åsiktsförändringar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Forskningsprojektet kommer att genomföras inom forskningsprogrammet MigraMed. Doktorandens projekt kommer främst att fokusera på longitudinella uppföljningar av tidigare undersökta värderingar och åsikter i moralfrågor. Tvärkulturella studier rörande värderings- och åsiktsförändringar kan också komma att genomföras med samma teoretiska ramverk (Moral Argument Theory). Syftet är att identifiera individuella egenskaper (utbildning, kärnvärden etc.) och miljöfaktorer (sysselsättning, kontakt med olika befolkningsgrupper etc.) som mest påverkar hur en individens värderingar och åsikter i moralfrågor förändras. Vi kommer också att studera hastigheten och riktningen på åsiktsförändring, och hur dessa beror på hur olika åsikter relaterar till fler grundläggande värderingar. Arbetsuppgifterna kommer att innefatta att samla in enkätdata, genomföra kvantitativa analyser, och skriva vetenskapliga artiklar som redovisar resultaten. Samtidigt som dessa undersökningar genomförs kommer doktoranden att genomföra både obligatoriska och valbara kurser och förväntas delta i forskningsmöten vid Institutionen för kvinnor och barn hälsa.

Andra arbetsuppgifter relaterade till utbildning och administrativt arbete vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa kan förekomma (max 20%), vilket i så fall förlänger anställningen med motsvarande tid.

Kvalifikationskrav
Den blivande doktoranden måste ha:

 • Avlagt examen på avancerad nivå inom relevant disciplin, såsom beteendevetenskap, folkhälsa, psykologi eller sociologi.
 • Ha utmärkt förmåga att kommunicera på engelska, både muntligt och i skrift.
 • Tidigare erfarenhet av och goda kunskaper om kvantitativa forskningsmetoder inklusive erfarenhet av R och/eller STATA.
 • Förmåga att konstruera surveys.
 • Tidigare erfarenhet av att studera migranters värderingar och en lyhördhet för frågors politiska, kulturella och religiösa dimensioner.
 • Förmåga att arbeta självständigt och professionellt i grupp, samt att kommunicera med kollegor från olika akademiska discipliner och yrken.
 • Förmåga att ta initiativ, leverera i tid, hålla utlovade "deadlines" samt förmåga att vara uppmärksam på detaljer.

Anställning som doktorand kräver att kandidaten antas inom forskarutbildningen.
Information om krav för detta finns på:
http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ och
https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/forskarutbildning/.

Önskvärt/meriterande

 • Tidigare erfarenhet av tvärvetenskapliga samarbeten.
 • Tidigare erfarenhet av samhällsvetenskaplig forskning, inklusive datainsamling, datahantering och ansökning av forskningsmedel.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande 
Ansökan bör vara skriven på engelska och innehålla Curriculum Vitae, mastersuppsats, publikationer, personligt brev (maximum två sidor) med en kort beskrivning av dig själv, dina erfarenheter och dina forskningsintressen samt kontaktuppgifter till minst två referenspersoner.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Birgitta Essén,
+460701679123, birgitta.essen@kbh.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 april 2023, UFV-PA 2023/1129.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1129
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-24
Sista ansökningsdag 2023-04-21

Tillbaka till lediga jobb