Uppsala universitet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

PRISMAS kompletteras med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter. Därigenom får du de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. 

Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.

Tjänsten kommer att vara placerad i Jens Carlsson forskargrupp på programmet för Beräkningsbiologi och Bioinformatik. Jens Carlssons forskning fokuserar på datormodellering av proteiners interaktioner med läkemedelsmolekyler. Jens Carlssons grupp använder modellering för att förstå hur proteiner fungerar på molekylär nivå och utvecklar metoder för att identifiera läkemedelskandidater, ofta i samarbete med experimentella forskargrupper. Jens Carlssons grupp är ett internationellt forskningsteam och är också en del av Science for Life Laboratory (http://www.scilifelab.se/). Mer information om gruppens forskning finns på dess hemsida (http://www.carlssonlab.org).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida internationell rörlighet.

Målen för doktorandprojektet är att utveckla beräkningsmetoder som kan effektivisera läkemedelsutveckling och tillämpa dessa tekniker för att identifiera enzymhämmare. Fragmentscreening är ett effektivt sätt att identifiera mycket små molekyler som binder till proteiner och kan utföras med hjälp av röntgenkristallografi. Fragment är bra startpunkter för läkemedelsutveckling, men optimering av fragment till potenta enzymhämmare är utmanande. Du kommer att utveckla nya beräkningsmetoder för att identifiera och optimera fragment genom att kombinera molekylär dockning, molekyldynamiksimuleringar och maskininlärning. I den tillämpade delen av projektet kommer du att arbeta i ett team med målet att utveckla anticancer och antivirala och läkemedel. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med experter inom fragment-baserad läkemedelsutveckling vid MAX IV laboratoriet (FragMAX).

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Resor, i viss utsträckning, kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Antagning till doktorandutbildning sker vid respektive universitet eller högskola och medför en tidsbegränsad anställning under 4 år på heltid med beräknad start 2023-09-01.

Doktoranden ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen kan förkomma såsom undervisning och administrativt arbete, dock högst upp till 20% av tjänsten. Mer information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finns på fakultetens hemsida, http://www.teknat.uu.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/.

Enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet har den som är behörig inte bott i Sverige, i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-05-02 .

Senast vid anställningens start (2023-09-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel biologi, kemi, farmaci eller fysik.

Du är berättigad till PRISMAS-programmet om du är antagen till en pågående doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Kvalifikationskrav
Den sökande skall ha en mastersexamen med inriktning mot biologi, kemi, farmaci, fysik eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Goda skriftliga och muntliga kunskaper i engelska är ett krav då arbetet sker i en internationell miljö.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Tidigare erfarenheter inom datorsimuleringar av proteiner (t.ex. enzymer), datorbaserad läkemedelsdesign, molekyldynamiksimuleringar, molekylär dockning och programmering är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan
Ansökan skickas in via Varbi och ska innehålla följande dokument:

  • CV i Europass-format
  • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
  • Minst ett referensbrev
  • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
  • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
  • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Uppsala Universitet välkomnar sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Beräknad start 2023-09-01. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Jens Carlsson, jens.carlsson@icm.uu.se, +46 (0)72 227 7976

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

För frågor om anställningsvillkoren och universitetet, vänligen kontakta: Sara Blom, sara.blom@icm.uu.se, 018-471 44 16.

Välkommen med din ansökan senast den 2 maj 2023, UFV-PA 2023/808.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/808
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb