Uppsala universitet, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Institutionen för freds- och konfliktforskning grundades 1971 med syftet att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom området freds- och konfliktstudier. Institutionen är idag en dynamisk och internationell arbetsplats med ca 90 medarbetare och ca 300-400 studenter från hela världen. Mer om institutionens verksamhet finns på http://www.pcr.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Vi ledigförklarar nu:

 • En allmän doktorandplats i freds- och konfliktforskning
  Sökande ombes att skicka in en projektplan med ett valfritt ämne relaterat till freds- och konfliktforskning

 • En doktorandplats i freds- och konfliktforskning med inriktning mot internationellt vattensamarbete, naturkatastrofer och/eller klimatförändringar

  Doktoranden kommer ingå i forskarskolan inom International Centre for Water Cooperation (ICWC) samt Centrum för naturkatastroflära (CNDS). Doktorandplatsen är placerad vid Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. Doktoranden förväntas att delta i och bidra till forskningsmiljöerna inom Institutionen för freds- och konfliktforskning, ICWC samt CNDS.

  Det övergripande syftet med forskarskolan inom ramen för UNESCO kategori II-institutet International Centre for Water Cooperation (ICWC) är att utveckla kunskapen om vattensamarbete i en bred mening med huvudsakligt fokus på vatten för fred och utveckling (https://siwi.org/international-centre-for-water-cooperation/). Forskarskolan har som mål att kritiskt analysera kopplingarna mellan vattensamarbete och internationell konflikt och samarbete, och därmed bidra till kunskapen om mekanismerna för fred som uppkommer genom resurshantering och samarbete kring vatten.

  Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer med verksamma forskare från olika institutioner inom Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet (https://www.cnds.se). Forskningen som utförs vid CNDS syftar till att förbättra förmågan att förebygga och hantera risker i samhället genom att öka medvetenheten om dynamiken och följderna av allvarliga naturliga händelser.

  Innehavaren av doktorandplatsen ska arbeta på ett projekt som kombinerar forskning kring 1) internationellt vattensamarbete 2) naturkatastrofer och/eller klimatförändringar och 3) freds- och konfliktfrågor. Den framgångsrika kandidaten får själv formulera ett projekt inom dessa ramar, och ska skicka in en projektplan på detta ämne.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av en doktorandplats ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. För vidare information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till Institutionen för freds- och konfliktforsknings hemsida, http://www.pcr.uu.se/education/phd-programme.

Ansökningsförfarande
Ansökan bör vara på engelska, bör göras digitalt och ska innehålla:

1. en ifylld blankett för ansökan om antagning till forskarutbildningen

2. ett kort följebrev (1-2 sidor)

3. CV

4. bestyrkta kopior av akademiska dokument

5. en projektplan (3-5 sidor, exklusive referenslista). Om du ansöker om båda tjänster är det möjligt, men inte nödvändigt, att skicka in två separata projektplaner. Observera dock att projektplanen rörande tjänsten med särskild inriktning måste fokusera på det ämnet

6. referensbrev (max 2) eller en lista med referenspersoner som kan kontaktas (max 2)

7. akademiska uppsatser och artiklar (1-3 stycken)

8. via urvalsfråga i webformulären indikera huruvida ansökan gäller 1) den generella doktorandtjänsten, 2) den med särskild inriktning, eller 3) både den generella tjänsten och den med särskild inriktning.

För att skriva ansökan behöver du ansökningsblanketten ”Antagning till forskarutbildning”. Med hjälp av studieplanen i forskningsämnet ska du kontrollera att du uppfyller såväl den allmänna som den särskilda behörigheten för studier på forskarnivå i ämnet. Utförliga instruktioner finns här. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. 

Om anställningen
Anställningen är: tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är: heltid. Tillträde; 1 september 2023, eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Desirée Nilsson (studierektor forskarutbildningen PCR), eller Hanne Fjelde (koordinator doktorandantagning PCR); e-post phdprogramme@pcr.uu.se.

För frågor om tjänsten med särskild inriktning, kontakta Ashok Swain: ashok.swain@pcr.uu.seAshok Swain; ashok.swain@pcr.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 4 april 2023. Referensnummer UFV-PA 2023/642.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/642
Facklig företrädare
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-17
Sista ansökningsdag 2023-04-04

Tillbaka till lediga jobb