Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper erbjuder utbildning och forskning med en unik bredd och anses i internationella utvärderingar vara en av Europas mest kompletta geovetenskapliga institutioner. Denna bredd representeras av erfarna lärare och forskare med expertis som täcker allt från stenar och vulkaner, till jordbävningar, väder, vindkraft och klimat, från livets utveckling på jorden till dinosaurier, och från sjöar till glaciärer, koldioxidlagring och hållbara energisystem. Läs gärna mer om institutionens verksamhet, Institutionen för geovetenskaper. 

Forskning inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU) fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster som en övergripande grund för samhälle och ekonomi samt strävar efter att ge kunskap om hur man använder naturresurser på ett hållbart sätt. Vårt arbete involverar både naturliga och sociala system samt deras interaktioner, och involverar ofta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt.

Anställningen som postdoktor är en del av forskningsprojektet PUDDLE JUMP (för att förbättra länken mellan uppströms-nedströms i den akvatiska miljön – förvaltning i samsyn) finansierat av Formas. PUDDLE JUMP kommer att bidra till ett "förenat" tänkande om hydrologiska och andra ekosystemtjänster som kan tillhandahållas av små anlagda dammar och våtmarker.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Arbetsuppgifter
Postdoktorns arbete kommer att fokusera på utmaningar som kommuner står inför under planeringsarbetet och beslutsfattandet av små anlagda dammar och våtmarker. Arbetet kommer att omfatta två huvuduppgifter: 1) Policyanalys av barriärer och möjligheter för multifunktionell landskapsplanering i avrinningsskala och implementering av små anlagda dammar och våtmarker. Detta kommer att omfatta en litteraturstudie och innehållsanalys av policydokument, samt intervjuer och en workshop med relevanta intressenter. 2) Analys av de rekreations- och sociala ekosystemtjänster som små anlagda dammar och våtmarker levererar, baserat på en enkät som distribuerats till olika intressenter och allmänheten samt med hjälp av foton eller illustrationer av små anlagda dammar och våtmarker utvärdera attraktivitet för respondenterna. Utöver det kommer postdoktorn också att samarbeta med andra forskare i projektet, till exempel uppgifter kring medborgarvetenskap och medvetandehöjande. Utöver forskning kan postdoktorn förväntas vara handledare för ett eller några examensarbeten inom projektet och utföra vissa administrativa uppgifter.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i statsvetenskap, hållbarhetsstudier, miljövetenskap eller liknande alternativt en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen enligt ovan. Forskningsintressen relevanta för PUDDLE JUMP projektet. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Erfarenhet av policy- och/eller diskursanalys, jobbat med intervjuer och enkäter och tvärvetenskapligt forskningsarbete är ett krav. Det är även goda kunskaper i svenska, eftersom forskningen till övervägande del kommer att täcka det svenska politiska sammanhanget vilket innebär kommunikation med svenska intressenter.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Färdigheter och erfarenheter av att leda eller arbeta i samarbetsprojekt, organisera och underlätta processer för involvering av intressenter eller engagera olika intressenter (t.ex. i intervjuer, undersökningar, workshops) är en fördel. Kunskaper i design och/eller bildmanipuleringstekniker samt teckning är också meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Malgorzata Blicharska, tel: +46 76 822 66 16, e-post: malgorzata.blicharska@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 april 2023, UFV-PA 2023/425.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/425
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-02
Sista ansökningsdag 2023-04-11

Tillbaka till lediga jobb