Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet är en interdisciplinär miljö som fyller en central roll inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och vidsträckt samverkan utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska fältet. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass och stor vetenskaplig betydelse. Bland våra centrala kompetenser är modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo metoder och aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till samhällets läkemedelspolicies. Tillsammans bildar vi ett unikt kluster av akademiska kompentenser inom farmacin och spelar en central roll i att skapa framtidens farmaceutiska vetenskap i Sverige och globalt.

För mer information se: Farmaci

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektet är delvis knutet till Swedish Drug Delivery Center (SweDeliver), ett världsledande forskningscentrum med fokus på nya strategier för parenteral, oral och pulmonär läkemedelstillförsel. Centret förenar akademi och utvalda industripartners som med bred kompetens representerar skandinavisk läkemedelsutveckling och bioteknologi. Tillsammans driver vi farmaceutisk forskning och innovation till nya avancerade läkemedelsformuleringar. Till SweDelivers prioriterade mål hör att erbjuda unga forskare unika möjligheter till vidareutbildning och karriärutveckling. Som forskare i SweDeliver arbetar du vid Uppsala universitets Farmaceutiska fakultet – centrets akademiska hubb – tillsammans med kollegor i forskargruppen för Molekylär galenisk farmaci vid Institutionen för farmaci. Projektet är vidare en del av ERC Consolidator Grant MAGNETO vars syfte är att utveckla en ny diagnostisk och terapeutisk plattform för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom hos barn.

För mer information: Swedeliver  

Forskaren kommer att arbeta inom området för avancerade läkemedelsformuleringar för oral administrering av peptider. Fokus kommer att vara på SweDeliver projektet “Lokal frisättning av permeabilitetshöjare genom nedbrytning av lipidformuleringar”. Oral tillförsel av hydrofila makromolekyler, t.ex. peptider, är en stor utmaning för forskare som arbetar med läkemedelsformuleringar på grund av deras låga stabilitet i mag-tarmkanalen och deras låga permeabilitet över tarmväggen. Dagens orala peptidformuleringar begränsas därmed av dålig biotillgänglighet och hög variabilitet mellan patienter. Flera strategier har tagits fram för att lösa dessa problem, t.ex. mediumkedjiga fettsyror som permeabilitetshöjare (engelska: transient permeation enhancers, TPEs) och själv-emulgerande läkemedelsformuleringar (engelska: self-emulsifying drug delivery systems, SEDDs).

Syftet med projektet är att utveckla SEDDs-baserade peptidformuleringar som inkorporerar lipider som hjälpämnen. Nedbrytningen av dessa lipid-baserade formuleringar kommer att lokalt frisätta fettsyror som agerar som permeabilitetshöjare. Detta kommer att leda till en kontinuerlig och simultan frisättning av höga koncentrationer av permeabilitetshöjare och peptid till tarmväggen. Forskaren kommer att studera kapaciteten att generera TPEs från SEDDs genom att använda kommersiellt tillgängliga lipider och experimentella in vitro metoder, t.ex. digestion-permeabilitetsenheten som har utvecklats vid Uppsala Universitet. Forskaren kommer att tillämpa mikrofluidik för att tillverka formuleringarna. Projektet kommer därmed att systematiskt designa funktionella peptid formuleringar för att uppnå en mekanistisk förståelse för samspelet mellan lipider, peptider och fysiologiska omständigheter i tarmen. Detta kan leda till en ökad oral biotillgänglighet av peptidläkemedel. Denna kunskap kommer sedan att tillämpas för oral administrering av biologiska läkemedel för behandling av inflammatorisk tarmsjukdom.

De vetenskapliga fokusområdena är:
Läkemedelsformulering • Orala peptidformuleringar • Lipid-baserade formuleringar • Digestion-permeabilitetsmodeller • Själv-emulgerande läkemedelsformuleringar • Permeabilitetshöjare

Arbetsuppgifter
100% forskare, primärt med laborativt arbete.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen i farmaci, kemiteknik, biokemi, kemi eller inom annat relevant område. Erfarenhet med lipid-baserade formuleringar, oral läkemedelstillförsel av makromolekyler, cell-baserade permeabilitetsstudier och mikrofluidik är meriterande. Erfarenhet av data hantering (data management) är meriterande. Kandidaten förväntas ta egna initiativ och driva projektet självständigt, men även samverka med gruppens övriga medlemmar och våra industriella samarbetspartners inom SweDeliver. Slutligen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. God kommunikativ förmåga, framförallt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt.

Behörighetskrav:
Avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom ett relevant ämnesområde.

Ansökan, som bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala universitets ansökningsportal och förväntas innehålla

  • CV med en komplett lista av publikationer
  • ett personligt brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och planer för framtiden, färdigheter och motivation till att söka den utlysta befattningen,
  • examensbevis/doktorsavhandling,
  • kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (telefon och e-post), och
  • kopior av de tre mest relevant publikationerna som kandidaten vill framhäva.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: universitetslektor och docent Alexandra Teleki, alexandra.teleki@farmaci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2023, UFV-PA 2023/341.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-07-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/341
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-01
Sista ansökningsdag 2023-02-15

Tillbaka till lediga jobb