Uppsala universitet, Institutionen för elektroteknik

Elektrifiering, digitalisering och hälsoteknik tillhör framtidens största områden för omställning till hållbara samhällen. Institutionen för elektroteknik bedriver framgångsrik forskning och utbildning inom dessa områden – däribland förnybara energikällor och elfordon, industriell IoT, 5G kommunikation och trådlösa sensornät men även smarta elektroniska sensorer och medicinska system. Institutionen för elektroteknik är en internationell miljö med ca 140 medarbetare som bidrar till viktiga tekniska energi- och hälsoutmaningar vid Ångströmlaboratoriet.

Positionerna kommer att vara placerad vid avdelningen för fasta tillståndets elektronik, institutionen för elektroteknik. Båda positioner är på två år, med möjlighet att förlängas ett år.

Forskningen vid avdelningen består av tre stora fokusområden: elektronik för life science, elektronik för hälsoteknik och elektronik för framtidens beräkningstekniker. Vår forskning är baserad på tunnfilmsteknik, halvledarprocessning och komponentteknik som använder vår moderna renrumsanläggning med stöd av komponent- och processimulering samt avancerad elektrisk och optisk karakterisering. Syftet med vår forskning inom life science är att utveckla tekniska lösningar, från komponenter till små system för omfattande analys av biomolekyler på olika nivåer hos individer, vilket möjliggör AI-stödd prediktiv diagnos och förebyggande terapi. Inom hälsoteknik strävar vi efter innovationer såsom system för kroppsnära nätverk, flexibla och bärbara självförsörande system såsom elektronisk hud och proteser samt medicinska system för kontinuerlig hälsoövervakning i realtid. För framtidens beräkningstekniker, där kvantelektronik och neuromorfisk elektronik kommer att spela avgörande roller, utnyttjar vi nya material och komponentlösningar.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Beskrivning av projektet
Kvantteknologi för kvantberäkning bygger på en djup förståelse av de fundamentala fenomen som ligger bakom kvantegenskaper såväl som av de fenomen som begränsar qubit-prestanda. De valda materialen och integrationstekniken behöver erbjuda en verklig potential för skalbarhet och reproducerbarhet, som i fallet med CMOS-kompatibla material inklusive kisel och CMOS-processteknik. Syftet med vårt nya europeiska QuantEra-projekt (med partnergrupper vid Leti/CEA-Grenoble i Frankrike, vid Université Paris Saclay i Frankrike, samt vid Energy Research Centre Budapest i Ungern) i Frankrike och Ungern) är att realisera och studera en kisel-gatemon-qubit, en gate-avstämbar transmon-qubit som består av en kiselbaserad Josephson-fälteffekttransistor (JoFET) kopplad till en mikrovågsresonator. Det representerar ett integrerbart och skalbart alternativ till helt metalliska supraledande qubitar.  

Projektet vid Uppsala universitet kommer att fokuseras på kiselbaserad JoFET, det vill säga en kiseltransistor med supraledande source- och drain-kontakter (S&D), vars icke-avledande superström kan moduleras av en elektrostatisk grind. CMOS-kompatibla supraledare inklusive metallsilicider kommer att användas som supraledande S&D-kontakter. En omfattande undersökning av gränssnittet supraledare/kisel (S/Sm) med hjälp av strukturell, kemisk och lågtemperatur elektronisk transportkarakterisering kommer att utföras.

Arbetsuppgifter  

 • Design och tillverkning av testkretsar för undersökning av övergången
  supraledare/kisel i renrumslabbet Myfab-Uppsala baserade på standard kiselteknik.
 • Design och tillverkning av JoFET:ar genom integrering av den optimerade S/Sm
  kontaktstrukturen.
 • Karakterisering av testkretsarna och JoFETarna med hjälp av SEM, TEM samt
  elektriskt vid låga temperaturer ned till 4.2 K.
 • Simulering med användning av kommersiella mjukvara för kretsdesign samt tolkning
  av mätresultat.
 • Samarbete med partnergrupperna inom elektrisk karakterisering till mK, kvantfysik,
  simulering samt TEM-karakterisering.

Kvalifikationskrav

 • Doktorsexamen i Teknisk fysik, Elektroteknik och/eller Materialvetenskaper med
  inriktning mot halvledarkomponenter och elektronik, eller en utländsk examen som bedöms motsvara sådana examina.
 • Avlagt examen för högst tre år sedan. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.
 • Erfarenhet, med stöd av vetenskapliga publikationer, i kiselteknik,
  komponenttillverkning med stöd av olika material/struktur karakteriseringar, elektrisk karakterisering, modellering/simulering.
 • Mycket god kunskap i engelska i tal och skrift.
 • Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom god samarbets- och
  kommunikationsförmåga med andra forskare. Du bör vara målmedveten, strukturerad samt kunna arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla CV, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter samt kopior på andra relevanta dokument, såsom examensbevis och avhandling (eller utkast till).

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad  i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. 

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Shi-li Zhang, shili.zhang@angstrom.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2023, UFV-PA 2022/5022.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/5022
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-12-19
Sista ansökningsdag 2023-02-01

Tillbaka till lediga jobb