Uppsala universitet, Hugo Valentin-centrum, Historiska institutionen

Hugo Valentin-centrum (HVC) är en tvärvetenskaplig enhet vid historiska institutionen, med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: etniska relationer och Förintelseoch folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund. Denna utlysning avser en treårig anställning inom fältet Förintelse- och folkmordsstudier med samhällsvetenskaplig inriktning.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
I en postdoktors arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter eller andra uppgifter motsvarande högst 20% av anställningen.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av ämnena inom det samhällsvetenskapliga området, samt ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Sökanden förutsätts ha mycket goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift. 

Ansökningsförfarande
Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

• Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
• Förteckning över max fem vetenskapliga publikationer (inkl. avhandlingen) som åberopas. Publikationerna rangordnas enligt relevans för ansökan och bifogas i PDF-format.
• En högst fem sidor lång projektbeskrivning måste bifogas ansökanden. Beskrivningen ska innehålla en tydlig syftesformulering, en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en tidsplan för projektets genomförande. I beskrivningen skall dessutom anges hur det tänkta projektet bidrar till att förnya och utveckla HVC:s forskningsmiljö. Bedömningsgrunder Ansökan kommer att bedömas utifrån det föreslagna projektets vetenskapliga kvalitet, samt sökandens kvalifikationer.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 3 år. Omfattningen är 100%. Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Roland Kostic 018-471 5731 roland.kostic@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 31 Mars 2023, UFV-PA 2022/4730.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/4730
Kontakt
  • Roland Kostic, (+46)18-4715731
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-03
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb