Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Anställningen är placerad på Campus Gotland i Visby. Kännetecknande för miljön är att Campus Gotland i stort, liksom företagsekonomiutbildningen specifikt, har en profil inom Liberal Arts.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas även examination, uppsatshandledning, kursansvar och kursadministration. Den undervisning som ingår i anställningen omfattar kurser/uppsatshandledning främst inom marknadsföring och sker på grund- och avancerad nivå. Även undervisning inom metodfrågor, såväl kvalitativ som kvantitativ metod ingår. Att aktivt bidra till kursutveckling ingår också i arbetsuppgifterna. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. För behörighet krävs dokumenterad erfarenhet i att undervisa inom marknadsföring.

Dokumenterad förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter inom marknadsföring, samt vid förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kurs- och programutveckling. Den sökande ska ha erfarenhet att undervisa med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmågan att integrera undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-07-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-06-30.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av studierektor Jenny Helin, tel 0498-108398, e-post jenny.helin@fek.uu.se .

Välkommen med din ansökan senast den 20 april 2020, UFV-PA 2020/1028.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-07-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/1028
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-19
Sista ansökningsdag 2020-04-20

Retour aux postes vacants