Uppsala universitet, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan. 

Projektbeskrivning: En forskarutbildningsplats finns tillgänglig för motiverade student med intresse för genetisk/medicinsk epidemiologi i forskargruppen som leds av Docent Åsa Johansson vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Syftet med doktorandprojektet är att undersöka den ökade/minskade sjukdomsrisken som är kopplad till variation i hormonnivåer och dess interaktion med genetiska faktorer. Mer information om forskningsgruppens aktivitet kan nås på https://www.igp.uu.se/forskning/genetik_genomik/asa-johansson/

Doktorandanställningen avser egna studier på heltid under maximalt 4 år. Innehavare av doktorandanställning ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå men övrigt arbete såsom  utbildning av studenter och administrativt arbete kan ingå med högst 20 procent av anställningen. Anställningen kommer att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra år av heltidsstudier på forskarnivå.

Kvalifikationskrav: För att bli antagen till en forskarutbildningsplats kräves en magisterexamen (http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/), och för den utannonserade platsen krävs att examen är inom biomedicin. Tidigare forskningserfarenhet (t.ex. examensarbete) i genetisk eller medicinsk epidemiologi och dokumenterad erfarenhet av biostatistika analyser är ett krav. Färdigheter i muntlig och skriftlig engelska krävs.

Starka meriter är erfarenhet av att arbeta i Unix/Linux-miljön, att arbeta i R och att ha forskningserfarenhet av stora befolkningsstudier.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt  lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal  för doktorander  och amanuenser). För mer information se: http://www.saco.fackorg.uu.se/verksamhet/doktorandfragor/doktorandstege/

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Åsa Johansson asa.johansson@igp.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2020, UFV-PA 2020/404.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/404
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-03-16
Sista ansökningsdag 2020-04-15

Retour aux postes vacants