Uppsala universitet, Institutionen för kemi - Ångström

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har fler än 230 anställda och omsätter drygt 220 miljoner kronor. Vid institutionens sju program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår hemsida.

Programmet Strukturkemi vid Institutionen för kemi – Ångström har sedan många år en verksamhet inriktad på utveckling av material och tillämpningar inom batteriområdet: Ångström Advanced Battery Center. Vi tar fram nya elektrod- och elektrolytmaterial, karaktäriserar dessa, förbättrar materialen med avseende på batteriprestanda samt studerar grundläggande kemiska egenskaper i batterier med både experimentella och teoretiska metoder. Forskningen är därmed både grundläggande och tillämpad.

Särskild ämnesbeskrivning: Projektets primära fokus kommer att vara utveckling av flytande metallanoder för litium- och natriumbatterier, samt andra batteritekniker. Detta involverar undersökningar av legeringssystem (t.ex. Na-K, Ga-In) som är flytande nära rumstemperatur för användning som anoder i uppladdningsbara batterier. Flytande metaller kan erbjuda en naturlig formerbarhet eller högre elektronisk konduktivitet än fasta metalliska anoder. Olika aspekter av sådana system kommer att studeras inklusive materialegenskaper, elektrokemiska reaktioner samt hur de kan användas i fullständiga anordningar. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen och förståelsen inom detta område samt ta nästa steg i utvecklingen av flytande metallanoder för uppladdningsbara batterier.

Arbetsuppgifter: Forskningen bedrivs vid Uppsala Universitet i nära samarbete med kollegor inom Ångström Advanced Battery Center. Den huvudsakliga arbetsuppgiften kommer vara att bedriva forskning om flytande metallanoder för litium- eller natriumbatterier, där även andra batterityper kan komma att undersökas. Detta kommer specifikt att involvera beredning av legeringsmaterial för att fungera som anoder, elektrodframställning, cellmontering, samt karakterisering av materialen och deras elektrokemiska egenskaper. En mängd elektrokemiska mätmetoder (t.ex. cyklisk voltametri, galvanostatisk cykling, etc.) och karakteriseringsmetoder (t.ex. röntgendiffraktion, elektronmikroskopi, etc.) kommer användas för att undersöka lovande anoder. En postdoktor förväntas bedriva högkvalitativ forskning i syftet att publicera resultaten i journaler med hög inverkan eller att kommunicera resultaten via konferenser.

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor ska doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen vara avlagd. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Tjänsten ställer krav på tidigare erfarenhet av att arbeta med batteriforskning, arbete i labbmiljö och kompetens inom elektrokemiska metoder.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Större vikt fästs vid kvaliteten på enskilda vetenskapliga arbeten än på mängden publikationer.

Önskvärt/meriterande: Kunskap om materialkaraktäriserings-tekniker är meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-03-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Reza Younesi (reza.younesi@kemi.uu.se); Andy Naylor (andy.naylor@kemi.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 21 februari 2020, UFV-PA 2019/4617.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-03-01
Löneform Fast Lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4617
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-19
Sista ansökningsdag 2020-02-21

Retour aux postes vacants