Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

Beskrivning av fältet: Kärnämneskontroll är ett forskningsfält som handlar om att säkerställa att nukleärt material inte avleds från den civila kärnkraftscykeln i syfte att användas för icke-fredliga ändamål. Inom detta fält pågår arbete med att förbättra och utveckla instrument, mättekniker och analystekniker för att verifiera bland annat använt kärnbränsle, men också för att stärka kärnämneskontrollen för framtida kärnkraftsystem.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: MYRRHA (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications) anläggningen i Belgium är planerad att bestå av en protonaccelerator och en underkritisk reaktor ihopkopplade i ett så kallat acceleratordrivet system. Byggnationen av anläggningen är planerad att komma igång under de närmaste åren på forskningscentret SCK•CENs område i Mol, Belgien. Reaktorn kommer drivas med antingen MOX-bränsle med 30%-igt plutoniuminnehåll, eller med låganrikat uran med en 235U-halt  på strax under 20%. Den höga andelen fissilt material i bränslet samt de upparbetningsaktiviteter som förväntas, utgör stora utmaningar för kärnämneskontrollen. Målet med detta projekt är att utveckla metodologier inom kärämneskontrollen som är tillämpbara på MYRRHA-anläggningen men som också kan användas vid utformningen av kärnämneskontrollen för andra Generation IV system. Forskningen kommer utföras i samarbete med forskare vid både UU och SCK•CEN, men placeringen för tjänsten är vid UU, dock med möjlighet till kortaste resor till Belgien.

I projektet förväntas postdoktorn utveckla strategier och analysmetoder för kärnämneskontrollen som går utöver de som idag är implementerade för lättvattenreaktorerna. En stor del av projektet kommer utföras med hjälp av Monte Carlo simuleringar eftersom MYRRHA-anläggningen ännu inte är i drift. Olika typer av icke-förstörande mättekniker kommer modelleras och användas för att analysera det MYRRHA-bränsle och mer specifikt den gamma- och neutronstrålning som skickas ut från bränslet. Analys kommer ske bl a med hjälp av maskininlärningstekniker i syfte att verifiera bränsles egenskaper såsom bestrålningshistorik och innehåll av fissilt material. Om möjligt kommer validering av resultaten ske med experimentella mätdata.

Resultaten av forskningen kommer primärt publiceras i granskade tidskriftsartiklar och på nationella och internationella konferenser.

Behörighetskrav: För att anses behörig till tjänsten måste den sökande uppvisa följande kvalifikationer:

 • En doktorsexamen I fysik (exempelvis inom teknfysik, kärnteknik, reaktorfysik) eller andra forskningsfält som är relevanta för projektet såsom datavetenskap, maskininlärning, statistik etc.
 • Programmingserfarenhet i exempelvis Python, Matlab, C/C++.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig väl på engelska i både tal och skrift.
 • Effektivt kunna arbeta i en miljö som karaktäriseras av mångfald samt förmåga att samarbeta och bidra till en god laganda.

Före en anställning kommer universitetet behöva utvärdera den sökandes möjlighet att få tillstånd för tillträde till kärntekniska anläggningar i Sverige samt möjlighet att erhålla en licens för MCNP.

Då samarbete i projektet kommer ske med SCK•CEN, kommer den sökande behöva godkännas av SCK•CEN liksom av belgiska myndigheter. I ett granskningsförfarande görs en bedömning av risken för att kunskap kan komma att överföras till länder som inte undertecknat icke-spridningsprotokollet eller till länder med tveksamt rykte rörande icke-fredliga applikationer av radioaktivitet, vetenskap och ifrågasatt respekt för internationella ekomiska lagar och ramverk.

Utvärderingskriterier: I utvärderingen av kandidaterna kommer uppmärksamhet fästas vid de följande kvalifikationerna so manses meriterande för tjänsten:

 • Vetenskapliga meriter relevanta till det beskriva forskningsprojektet
 • Erfarenhet av utbränningskoder och transportkoder såsom SCALE, SERPENT, MCNP, Geant4 etc.
 • Erfarenhet av modellering av instrument och detektorsignaler.
 • Erfarenhet av att använda olika simuleringsmiljöer.
 • Erfarenhet av att använda och utveckla maskininlärningsalgorithmer såsom exempelvis principalkomponentanalys, PLS-modellering (Partial Least Squares), beslutsträd (såsom Random Forests) och neurala näterk.
 • Förmåga att arbeta självständigt och att ta personligt ansvar för projektets framskridande. 

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Anställningsvillkor: Detta är en tvåårig tjänst som primärt kommer fokuseras på forskning. Om det finns mycket starka intressen hos kandidaten att undervisa kan detta komma att inkluderas i en omfattning av maximalt 20%.

Ansökan: Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska inkludera:

 • Personligt brev
 • CV
 • Kopia av doktorsexamen
 • Publikationslista
 • Ett rekommendationsbrev
 • Minst 2 referenspersoner ska anges tillsammans med kontaktuppgifter
 • Annan dokumentation som kan anses relevant

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-02-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sophie Grape, sophie.grape@physics.uu.se, 018-471 5842.

Välkommen med din ansökan senast den 2 januari 2020, UFV-PA 2019/4154.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200201
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4154
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-29
Sista ansökningsdag 2020-01-02

Retour aux postes vacants