Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för kvinnors och barns hälsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning i gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell hälsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi i hälso- och sjukvård. Verksamheten är integrerad med kvinnokliniken och barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset och Nationellt centrum för kvinnofrid. Forskningen bedrivs inom tolv forskargrupper och vi har forskarutbildning i ämnet medicinsk vetenskap. Mer om institutionens verksamhet finns på www.kbh.uu.se.

Anställningen är placerad vid klinisk forskningsmottagning (KFM). Klinisk forskningsmottagning är en gemensam facilitet för forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Här finns utrustning för hantering och insamling av blodprover, vävnadsprover samt celler för vidare cellodling. Vid KFM bedrivs kognitiva tester på vuxna och barn, ultraljudsundersökningar av blodkärl samt undersökningar av kroppssammansättning och energiomsättning i vila och vid fysisk aktivitet med hjälp av olika undersökningsmetoder. På KFM arbetar forskare, forskningssköterskor, doktorander och examensarbetare.

Arbetsuppgifter: Vi söker en forskningsingenjör inom det energimetaboliska laboratoriet (EML). Som forskningsingenjör kommer du:

 • Att ansvara för den löpande verksamheten vid EML och ansvara för utrustningens funktion och underhåll
 • Att bidra till att nya vetenskapliga metoder utvecklas vid EML
 • Att bidra till att vetenskapliga ansökningar görs kontinuerligt vid EML
 • Att ansvara för beställning, administration, passerkort samt att ha ekonomisk överblick av EML
 • Att ansvara för att kliniska patientundersökningar och forskningsundersökningar utförs och sammanställs vid EML
 • Att ansvara för den interna utbildningen av forskare, studenter och andra som behöver utnyttja och använda utrustning vid EML till sina forskningsstudier/uppsatser
 • Att ha ett ansvar gällande handledarskap av studentarbeten i institutionens/verksamhetens regi
 • Att ha ett ansvar gällande planering och logistik av lokaler, bokningar, apparatur och lab i samband med forskningsstudier och patientbesök
 • Att delta vid planering av forskningsstudier som skall utföras vid EML tillsammans med ansvarig forskare
 • Att ansvara för kliniskt forskningsmaterial som förvaras vid EML
 • Att medverka i ledningsgruppens arbete och verkställa uppdrag för att hela verksamheten ska fungera och utvecklas

Kvalifikationskrav: Den som kommer att erbjudas anställningen ska ha en högskoleexamen inom för anställningen relevanta områden (biomedicinska analytikerprogrammet, sjuksköterskeutbildning eller motsvarande) och goda erfarenheter och kunskap kring följande specialistområden:

 • Erfarenhet av mätning och bedömning av energiomsättning med indirekt respiratorisk kalorimetri
 • Erfarenhet av aktivitets- och kostutredningar med objektiva och subjektiva mätverktyg
 • Erfarenhet av mätning och bedömning av kroppssammansättning
 • Erfarenhet av nutritionsstatusbedömningar hos friska och sjuka individer
 • Erfarenheter från planering och genomförande av metaboliska balansstudier och arbetsfysiologiska studier på forskningspersoner och patienter
 • Erfarenhet och kunskap kring blodprovstagning

Önskvärt/meriterande i övrigt:

 • Vidareutbildning relevant för området mätning och bedömning av nutritionsstatus, kroppssammansättning och energiomsättning.
 • Erfarenhet av handledning av studenter vid laborationer och fördjupningsstudier inom specialistområdet
 • Erfarenhet av utbildning av personal inom specialistområdet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 70 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Kjell Alving, e-post kjell.alving@kbh.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2019, UFV-PA 2019/3981.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-01-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 70
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3981
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-20
Sista ansökningsdag 2019-12-04

Retour aux postes vacants