Uppsala universitet, Institutionen för organismbiologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Vid institutionen för organismbiologi bedriver vi undervisning och forskning om evolution, utveckling och funktion på organismnivå. För mer information se www.iob.uu.se.

Doktoranden kommer att vara en del av molekylärtoxikologi och epigenetik (EpiTox) gruppen inom miljötoxikologiprogrammet. Gruppen leds av Prof. Joëlle Rüegg och består av 2 doktorander och 2 postdoktorer. EpiTox’ forskning syftar att förstå mekanismer bakom effekter av hormonstörande ämnen på (neuro)utvecklingen med särskilt fokus på epigenetisk reglering.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktoranden kommer att jobba med cellmodeller och akvatiska vertebrater och kommer att använda sig av CRISPR-Cas9 teknologin för att kartlägga mekanismerna bakom multigenerationella och utvecklings effekter av hormonstörande ämne. Doktoranden kommer att jobba med en rad olika metoder så som cellodling och differentiering, optimering av CRISPR-Cas9 metodologi för ”epigenome editing”, DNA metylerings- och genexpressionsanalyser och zebrafiskarbete, samt bioinformatiska och statistiska metoder för dataanalys. Doktoranden förväntas även skriva vetenskapliga artiklar och presentera på vetenskapliga möten.

Kvalifikationskrav: Kandidaten ska ha avslutad högskoleutbildning om 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp på avancerad nivå med slutexamen på magister- eller masternivå. Utbildningen ska vara inom naturvetenskapligt eller biomedicinskt program eller motsvarande med inriktning på avancerad nivå mot toxikologi, molekylärbiologi, cellbiologi, biokemi eller motsvarande. Vi söker efter en ambitiös, social och motiverad kandidat som är intresserad av området hormonstörande ämnen. Eftersom projektet utförs i en internationell och interdisciplinär miljö ska kandidaten behärska engelska i både tal och skrift samt ha lätt för att samarbeta.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Kunskap inom området hormonstörande ämnen och erfarenhet med cellmodeller, zebrafisk, DNA metyleringsanalyser, CRISPR-Cas9 metodologi samt statistiska och bioinformatiska analyser är meriterande.

Anställningen: Anställningen är fyra år och personen kommer huvudsakligen att ägna sig åt sin egen forskning. Om undervisning eller annan institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Löneplacering sker i enlighet med lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Sökanden måste vara berättigad till doktorsexamen vid Uppsala universitet. Information om forskarutbildning finns på webbplatsen för Naturvetenskapliga fakulteten, http://www.teknat.uu.se/Doktorand/.  

Ansökningsförförande Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och din motivation till varför du vill ha doktorandtjänsten, 2) en kort beskrivning av din utbildning, kopior av examensbevis och betyg, 5) namn och kontaktinformation (adress, mejl och telefonnummer) till minst två referenspersoner, 6) relevanta publikationer(inklusive masteruppsatsen) Ansökan bör vara skriven på engelska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Universitetet har för avsikt att rekrytera den person som, utifrån en sammanvägd bedömning av kompetens, färdigheter och dokumenterade kvalifikationer, bedöms som lämpligast att bedriva projektet samt bidra till en positiv utveckling av avdelningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-01-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Joëlle Rüegg, telefonnummer +46737121592, e-post joelle.ruegg@ebc.uu.e.

Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2019, UFV-PA 2019/3996.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3996
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2019-12-04

Retour aux postes vacants