Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö. Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Arbetsuppgifter:

Anställningen är kopplad till forskningsprojektet Skriftlandskap (GLoW): Storskalig analys av kilskriftskorpusen (ca. 3400 fvt till 100 vt) finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (Diarienummer MXM19-1160:1) och leds av Jakob Andersson (projektansvarig forskare) och Rune Rattenborg (medansvarig forskare). GLoW avser att sammanställa och analysera ett fullständigt digitalt ramverk av kilskriftskorpusen med hjälp av de senaste landvinningarna inom digital humaniora och geospatial databehandling. Utöver utvecklandet av ett ramverk för uppdaterade metadata och geospatial data för kilskriftstexter kommer GLoW även att utforska storskaliga analytiska perspektiv på distribution, sammansättning, användning och materialitet för kilskriftens tidsmässiga utbredning i sin helhet.

Forskningsassistentens primära arbetsuppgifter kommer att bestå i att hjälpa projektforskare med insamling av textmetadata i samarbete med viktiga digitala textdatabaser. Vidare kommer forskningsassistenten att samarbeta med projektforskaren Seraina Nett i att producera en lemmatiserad digital korpus av translitterationer av sumeriska texter för att studera språklig variation i sumeriska. Ytterligare arbetsuppgifter kommer att bestämmas i enlighet med den sökandes personliga kvalifikationer, men kan inkludera databashantering, textinmatning och redigering för tryckta och digitala publikationer, interaktion med det omgivande samhället samt konferensorganisering. Arbetsuppgifterna kan även omfatta viss undervisning vid Institutionen för lingvistik och filologi beroende på sökandens kvalifikationer.

Kvalifikationer:

Masterexamen i assyriologi eller motsvarande examen, i kombination med expertkunskap om kilskrift och kultur i forna Främre Orienten samt avancerade kunskaper om sumerisk lingvistik och forntida främreorientalisk filologi. God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta inom en forskargrupp, förmåga att självständigt definiera och utföra administrativa och forskningsrelaterade uppgifter under överinseende av senior forskare. Flytande engelska i tal och skrift.

Meriterande i övrigt:

Bevisad förmåga att hantera flera uppgifter med hög grad av självständighet och att förvalta sin egen arbetstid på ett ansvarsfullt sätt, tidigare erfarenhet av att arbeta inom humanistiska eller samhällsvetenskapliga forskningsprojekt, förmåga att organisera och delta i diskussioner om planering och resultat av forskningsprogram. Fallenhet för att insamla och bearbeta digitala data inom filologi och arkeologi.

Ytterligare färdigheter som är meriterande för att fullgöra de uppgifter som beskrivs ovan kan till exempel vara: erfarenhet av redigering och förberedelse av forskningsartiklar och monografier för publicering; skrivande och spridande av forskning via digitala och tryckta medier, samverkansaktiviteter riktade mot det omgivande samhället, undervisningserfarenhet, etc. Bevisbar erfarenhet av att arbeta med applikationer för text-, bild- och datahantering, t.ex. Microsoft Office, Adobe Creative Suite, FileMaker Pro eller liknande relationell eller grafisk programvara för databashantering är meriterande. Kunskap om ett eller flera programmeringsspråk, till exempel SQL, Python, HTML, CSS är önskvärt, men är inte ett krav. Andra språkkunskaper än engelska är meriterande.

Ansökningsförfarande:

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla följande:

  • Ansökningsbrev (max 2 sidor)
  • CV, inklusive publikationslista (max 5 sidor)
  • Kopior av relevanta betygshandlingar och intyg
  • Kontaktupplysningar till två akademiska referenspersoner

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 75 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Jakob Andersson, epost Jakob.Andersson@lingfil.uu.se, tel 018-471 2097.

Välkommen med din ansökan senast den 28 oktober 2019, UFV-PA 2019/3134.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3134
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-04
Sista ansökningsdag 2019-10-28

Retour aux postes vacants