Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (www.igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a. cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom medicinsk och klinisk genetik, klinisk immunologi, patologi, neuroonkologi, vaskulärbiologi, strålningsvetenskap samt molekylära verktyg. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar och masterprogram inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 400 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 340, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 600 verksamma i arbetsstyrkan. 

Projektbeskrivning: 
En forskarutbildningsplats finns tillgänglig inom professor (adj) Loskogs forskargrupp vid Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi. Vi söker en mycket  motiverad person med intresse för immunterapi av cancer. Forskningen fokuserar på utvecklingen av nya immunstimulerande genterapier för cancer baserat på onkolytiska adenovirus. Projektet ämnar prekliniskt undersöka nya experimentella terapier för dess mekanismer och effekter i modeller av cancer. Tekniker som används innefattar en variation av immunologiska och cellbiologiska tekniker samt genteknologi. Projektet inkluderar även analys av patientprover från pågående kliniska studier samt säkerhets och stabilitetstestning av experimentella terapier tillverkade under så kallad god tillverkningssed.

Mer information om gruppens forskning finns på:
https://igp.uu.se/forskning/klinisk_immunologi/angelica_loskog/

Doktorandanställningen avser heltidsstudier på forskarnivå under maximalt 4 år, men övrigt arbete som undervisning och administrativt arbete kan ingå med högst 20 % av anställningen. Anställningen kommer då att förlängas med undervisningstiden för att möjliggöra fyra års heltidsstudier.

Kvalifikationer:
Sökanden skall ha en mastersexamen inom relevant ämnesområde (t. ex. medicinsk vetenskap, biomedicin eller liknande) som innehåller grundläggande immunologisk utbildning.  Dokumenterad praktisk erfarenhet av experimentellt forskningsarbete inklusive arbete med så kallade Standard Operating Procedures (SOP) anses mycket meriterande. Mycket meriterande är även erfarenhet immunterapi av cancer, immunologiska tekniker så som flödescytometri, immuncellsortering och odling, hantering av blodprodukter, tidigare erfarenhet av genetisk kloning och tillverkning av virala vektorer (inkluderande GMM utbildning). God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som gör den sökande lämplig för tjänsten.

För anställning som doktorand krävs att den sökande är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig denna utbildning är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning vid Uppsala universitet finns här: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande: 
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen och erfarenheter. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg (som visar immunologisk utbildning),  samt  kontaktuppgifter till två referenspersoner. Ansökan kan även innehålla referensbrev. Om sökande har publicerat forskningsartiklar kan även de bifogas.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prof. (adj) Angelica Loskog, angelica.loskog@igp.uu.se. Frågor skickas endast via epost

Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2019, UFV-PA 2019/759. 

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/759
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-07
Sista ansökningsdag 2019-03-20

Retour aux postes vacants