Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning av huvudområdet vårdvetenskap och dess inriktning mot omvårdnad Vårdvetenskap är huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet och har inriktning mot omvårdnad. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt

Arbetsuppgifter: Undervisning på sjuksköterskeprogrammet. Göra bedömningar/examinera studenter vid VFU-placeringar. Praktisk undervisning på KTC-färdighetsträning och medicinsk teknik. Teoretisk undervisning. Handledning av exemensarbeten, undervisning i basgrupper - omvårdnad i medicinska sjukdomar. I arbetsuppgifterna ingår också egen kompetensutveckling och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet  och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav:
Legitimerad sjuksköterska. Magisterexamen i vårdvetenskap.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det är önskvärt att den sökande har tidigare erfarenhet av undervisning inom sjuksköterskeprogrammet eller inom ämnesområdet omvårdnad.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet:

Erfarenhet av undervisning på sjuksköterskeprogram, erfarenhet av kompetensområde som kompletterar övriga kompetenser i lärargruppen som t.ex. akutsjukvård är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas mycket stor vikt. Erfarenhet av kursansvar. Annat som är önskvärt är en generellt bred erfarenhet som sjuksköterska.

Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Anställningen är ett vikariat som startar 1 december, varvid snabbt tillträde prioriteras.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: Mål och regler för Uppsala universitet och Vetenskapsområdets riktlinjer och bedömningsgrunder finns på: Vetenskapsområdets hemsida.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 december 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat, tom 2019-07-01.

Anställningens omfattning: 50%

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Gunnel  Larsson,  mailto:gunnel.larsson@medsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 november 2018, UFV-PA 2018/3627

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3627
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-11-08
Sista ansökningsdag 2018-11-23

Retour aux postes vacants