Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för Läkemedelskemi vid Uppsala universitet är en stark och internationell forskningsmiljö. Institutionen har ca 85 medarbetare och här arbetar doktorander, lärare, forskare och administratörer nära varandra i en kreativ och öppen miljö. Mer information om institutionen finns på www.ilk.uu.se.

Vi söker nu en person som kan arbeta och driva projektet ”Targeting of PSMA and GRPR for diagnostic and therapy of prostate cancer” självständigt, men som vill ingå i och arbeta som en del av ett team.

Beskrivning av forskningsprojektet:

Forsknings- och undervisningsprogrammen i Theranostics gruppen är inriktade mot preklinisk forskning kring radionuklidbaserad diagnostik och behandling, med fokus lagt på applikationer inom onkologi. Mer information om enheten och våra forskargrupper återfinns på vår hemsida: http://www.ilk.uu.se/forskargrupper/theranostics.

Den lediga doktorandtjänsten är i en forskargrupp vars arbete primärt handlar om utveckling av målsökande proteiner för molekylär avbildning, avsedda att användas för diagnosticering och gradering av tumörer vid prostatacancer och för behandling. Projektets huvudinriktning kommer att vara radionuklidmärkning av olika proteiner avsedda att binda till antigen som överuttrycks i prostatacancer, samt utvärdering in vivo och in vitro av radioaktivt märkta konjugat med avseende på deras potential i diagnostiska och terapeutiska applikationer inom nuklearmedicin. Vår övergripande ambition är att ta fram radionuklidmärkta molekyler för individuellt anpassade behandlingsformer för patienter med prostatacancer.

Arbetsuppgifter:

Under olika stadier av projektet kommer studierna att omfatta radioanalytisk kemi, in vitro-analys och in vivo-forskning samt muntlig och skriftlig presentation av forsningsresultat. Forskningsområdet är tvärvetenskapligt och den sökande förväntas vara intresserad av att förvärva kunskaper inom områden som radiofysik, radiobiologi, radiokemi och radiofarmakologi.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kvalifikationskrav:

Den sökande måste vara behörig för studier på forskarnivå och ska ha en masterexamen inom området medicin, farmaci eller biologi innehållande kurser i generell, organisk, analytisk, samt biokemi och läkemedelskemi, molekylär- och mikrobiologi, och ha goda kunskaper inom bioteknologi och cancer och dess molekylära mekanismer. FELASA C (eller motsvarande) och kurs i strålskydd är ett krav, avklarad kurs i radiokemi, och minst ett halvårs laborativt arbete i ett forskningsprojekt. Även mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift krävs för tjänsten.

Ansökningarna bedöms enligt följande kriterier: uppfyllande av behörighetskrav, tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom närliggande område samt personlig lämplighet.

Önskvärt/meriterande:

Självständigt arbete med radioaktiva substanser (speciellt med PET och SPECT isotoper Ga-68, In-111, I-125) och kultivering av humana cancercellinjer är meriterande. Kunskaper inom molekylärtekniska och farmakologiska metoder, in vitro och in vivo utvärdering av nya radioinmärkta proteiner samt skriftliga och muntliga presentationer på engelska är starkt meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i Universitetets regler och riktlinjer.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via: http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/vill_du_borja/

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innehålla ett brev med kort beskrivning av dig själv och dina forskningsintressen, CV, kopia av examensbevis med en lista över kurser som ingår med betyg, kopia av magisteruppsats (eller ett utkast), samt kontaktuppgifter till två referenser.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2019-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om tjänsten lämnas av: professor Anna Orlova tel. +46-18-471 3829, anna.orlova@ilk.uu.se eller professor Mats Larhed, tel +46-18-471 5303, mats.larhed@ilk.uu.se).

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Anders Karlén, tel +46 18-471 4293, anders.karlen@ilk.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2018, UFV-PA 2018/3750.

Anställningsform Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3750
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-25
Sista ansökningsdag 2018-11-11

Retour aux postes vacants