Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.a cancer, autoimmuna och genetiska sjukdomar. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten och teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Institutionen omsätter omkring 500 miljoner kronor, varav drygt hälften är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 345, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 700 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här.

Arbetsuppgifter 
Forskningsassistenten kommer att arbeta med att undersöka nervinnervationens roll i icke-småcellig lungcancer (NSCLC) och dess potentiella tillämpningar på andra solida tumörer som bröst-, kolon-, urinblåse- och bukspottkörtelcancer. De primära ansvarsområdena inkluderar att utföra immunohistokemi (IHC) och multiplex immunofluorescens (mIF) färgning på vävnadsprover, skanna och analysera färgade vävnadssektioner med hjälp av avancerad bildbehandlingsprogramvara och utrustning samt utföra statistiska analyser, såsom Chi-två tester och Kaplan-Meier överlevnadsanalys, för att bedöma korrelationer mellan nervnärvaro och kliniska utfall. Forskningsassistenten kommer även att hantera och bearbeta formalinfixerade paraffininbäddade (FFPE) och färska frysta vävnader från kliniska kohorter, identifiera och validera nervmarkörer för noggrann bedömning av tumörinnervation samt utveckla och optimera färgningsprotokoll för att säkerställa hög kvalitet och reproducerbara resultat. Dessutom kan rollen innebära att extrahera RNA, förbereda vävnadsmikromatriser (TMA), utföra genuttrycksanalys med hjälp av mikroarraydata och dokumentera experimentella resultat för vetenskapliga publikationer och presentationer. Färdighet i bildanalysprogramvara, statistiska verktyg (t.ex. Origin Pro, RStudio) och starka organisatoriska och kommunikativa färdigheter är väsentliga för att framgångsrikt utföra dessa uppgifter.
När det gäller projektledning kommer forskningsassistenten att arbeta under ledning av seniora forskare och handledare samt samarbeta med teammedlemmar och andra avdelningar. Rollen inkluderar att assistera i att hantera forskningsprojekt för att säkerställa att projekt tidslinjer följs. Speciella ansvar och beslutsbefogenheter inkluderar att leda tillämpningen av nya experimentella metoder såsom RNAscope, tillhandahålla kritisk analys och tolkning av experimentella data för att informera forskningsriktningar, hantera laboratorieressurser inklusive reagenser och utrustning samt säkerställa att all forskningsverksamhet följer etiska standarder och regleringskrav.

Kvalifikationskrav
Kandidaten behöver en masterexamen i molekylär medicin eller ett relaterat område, med dokumenterad erfarenhet av molekylärbiologiska tekniker inklusive immunohistokemi (IHC) och multiplex immunofluorescens (mIF). Färdighet i bildanalysprogramvara och statistiska verktyg som Origin Pro och RStudio är väsentligt, liksom erfarenhet av att hantera och bearbeta vävnadsprover, extrahera RNA, förbereda vävnadsmikromatriser (TMA) och utföra genuttrycksanalys. Starka organisatoriska och kommunikativa färdigheter, förmågan att arbeta självständigt och som en del av ett team, hög noggrannhet och detaljfokus i experimentellt arbete samt problemlösningsförmåga med kapacitet att utveckla nya experimentella protokoll är nödvändiga. Ett åtagande att upprätthålla etiska standarder och säkerställa efterlevnad av regleringskrav i all forskningsverksamhet är också avgörande.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Stort intresse i nervinnervation i tumör.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader med möjlighet till förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Carina Strell, carina.strell@igp.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 5 juli 2024, UFV-PA 2024/2210.

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2210
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-13
Sista ansökningsdag 2024-07-05

Tillbaka till lediga jobb