Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Anvisningar: Utveckla/ändra det som är kursivt för att skapa en mer tydlig bild av den aktuella anställningen. Rubriker i fetstil och ej kursiverad text ska inte ändras.

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 150 anställda och en omsättning på närmare 160 miljoner.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, utveckling av biologiska läkemedel, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Biologiska läkemedel • Farmakokinetik • Farmakodynamik • Farmakometri • Farmakoekonomi • Farmakoepidemiologi • Farmakoterapi • Galenisk farmaci och nanoteknologi • Klinisk farmaci • Läkemedelsformulering • Läkemedelstillförsel • Molekylär galenisk farmaci • Samhällsfarmaci

Arbetsuppgifter

Syftet med doktorandprojektet är att utveckla nya molekyler som kan användas för mer effektivt upptag av oralt administrerade läkemedel, särskilt terapeutiska peptider. Detta kommer att göras genom att med olika typer av cellprofileringmetoder undersöka hur celler på olika sätt reagerar på dessa sk permeabilitetshöjare och hur permeabiliten påverkas av detta. Data som genereras kommer att användas i kombination med metoder inom artificiell intelligens för molekyldesign i ett relaterat projekt för att generera nya molekyler med skräddarsydda egenskaper för ökat upptag av terapeutiska peptider.

Det finns flera fördelar med oral administrering av läkemedel jämfört med alternativen. Patienterna kan ansvara själva för sin medicinering, behöver inte hjälp av vårdpersonal, och slipper olika typer av injektioner. Läkemedel i formen av terapeutiska peptider har också fördelar framför traditionella lågmolekylära substanser, och att öka upptaget av dessa när de adminitreras oralt är önskvärt. I kroppen finns dock flertalet barriärer av olika slag som har utvecklats för att hindra intrång av främmande substanser, vilket är ett problem ur en läkemedelssynvinkel. En strategi som kan användas är att tillsätta en ytterligare molekyl till formuleringen, som möjliggör för läkemedelspeptiden att ta sig förbi vissa av barriärerna. Denna strategi fungerar i princip, men hämmas av brist på kunskap kring vilka egenskaper en molekyl som används i detta syfte ska ha för att på ett optimalt sätt bidra till ökad absorption.

Innehavaren av en doktorandtjänst ska primärt fokusera på sina forskarstudier. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis administration och undervisning kan inkluderas till en nivå ej överstigande 20% av arbetstiden.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • - avlagt examen på avancerad nivå inom t ex apotekarprogrammet eller master-program med läkemedelsutvecklingsinriktining, eller
  • - fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • - på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och förmåga till att självständigt bedriva forskarstudier. Tidigare erfarenhet av arbete med celler och cellodling, permeabilitetsstudier mm är värdefullt. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till kvalifikationskraven nämnda ovan, (ii) kandidatens CV, (iii) kopior av examensbevis och betyg, (iv) två rekommendationsbrev (varav helst minst ett brev från handledare av masterprojekt), och (v) examensarbete/masterprojekt, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Per Larsson, 018 – 471 5396, per.r.larsson@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024, UFV-PA 2024/2055.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2055
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-05
Sista ansökningsdag 2024-07-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb