Uppsala universitet, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap med drygt 40 anställda ingår i universitetsförvaltningen och ansvarar där för forsknings- och utbildningsplanering, ekonomisk och annan verksamhetsplanering samt uppföljning av verksamheten inom området. Vidare svarar kansliet för en omfattande rekrytering av lärarpersonal. Kansliet bereder beslut och ger service till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap samt till de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Inom kansliets verksamhetsområde bedriver ett trettiotal institutioner forskning och utbildning med ca 2 500 anställda. Antalet studenter uppgår till ca 31 000 och den ekonomiska omslutningen uppgår till drygt 2,4 miljarder kronor.

Enheten för forskningsstöd har idag fem forskningsrådgivare som ansvarar för att ge kvalificerat stöd i forskningsfrågor, i synnerhet rörande extern forskningsfinansiering, till vetenskapsområdets ledning, forskare, och fakultetsledningar. Enheten hör idag till kansliet för humaniora och samhällsvetenskap. Från och med 1 januari 2025 kommer enheten och dess medarbetare att flytta in i universitetets nyinrättade avdelning för forsknings- och samverkansstöd där de fortsatt kommer att fungera som stöd till vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Arbetsuppgifter 
Som forskningsrådgivare kommer du att utgöra stöd i forskningsfrågor till forskare, områdesledning och fakultetsledningar inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Detta inbegriper exempelvis ärenden kopplade till verksamhetsplanering, forskningsinfrastrukturer, datahantering, samverkan samt vetenskapsområdets styrkeområden och centrumbildningar. Du ska arbeta aktivt och operativt med att bistå forskare och forskargrupper i planering och genomförande av, i första hand större, forskningsansökningar till nationella forskningsfinansiärer. I arbetet ingår att bevaka utvecklingen hos olika finansiärer, söka upp forskare och forskargrupper, ordna workshops och därigenom ta initiativ till olika ansökningar. I arbetet ingår också att i samråd med områdes- fakultets- och institutionsledningar långsiktigt utveckla skickligheten i att utforma externa forskningsansökningar hos vetenskapsområdets forskare.

Du kommer att vara en länk mellan forskare och ledning för ärenden som kräver prioritering och beslut på ledningsnivå. I stödet avseende strategiskt prioriterade utlysningar ingår även att analysera förutsättningar, behov och utlysningens innehåll för att kunna ge målgruppsanpassat stöd. Det innebär bland annat att planera, sätta upp nya processer och arbetssätt, projektleda och genomföra utredningar, utvärderingar och analyser. Du arbetar i nära samarbete med kansliets övriga medarbetare och med medarbetare vid andra organisatoriska enheter inom förvaltningen. Arbetet är periodvis styrt av deadlines och ställer höga krav på att kunna strukturera och prioritera.

Kvalifikationskrav
Grundläggande högskoleexamen är ett krav, företrädesvis inom humaniora eller samhällsvetenskap. Likaså erfarenhet av förutsättningarna för externfinansierad forskning vid universitet och högskolor samt dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete i närtid. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska både muntligt och skriftligt är ett krav. Du hanterar med lätthet digitala verktyg som är relevanta för ditt arbete.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet. För att lyckas med arbetsuppgifterna är det viktigt att du har en god förmåga att skapa och underhålla relationer, är prestigelös, har hög servicekänsla och förmåga att hantera arbetstoppar och varierade arbetsuppgifter. Du är strukturerad, självgående, kan snabbt sätta dig in i komplexa, varierande frågeställningar och har en god problemlösande och kommunikativ förmåga. Du kan arbeta både självständigt och i arbetsgrupp.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Doktorsexamen är starkt meriterande. Starkt meriterande är också egen erfarenhet av att utforma vetenskapliga ansökningar. Även erfarenhet av projektledning, gärna i mångvetenskapliga och/eller internationella projekt, är starkt meriterande. Erfarenhet av samverkansarbete mellan universitet/högskolor och det omgivande samhället är likaså meriterande.

Om anställningen 
Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde 1 augusti eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: 

Enhetschef Anders Westlin, tel 018-471 19 01, e-post anders.westlin@uu.se; eller kanslichef Anna Sofia Hedberg, tel 018-471 69 82, e-post anna_sofia.hedberg@uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 24 juni 2024, UFV-PA 2024/2034.

Anställningsform Tillsvidare med provanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/2034
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-03
Sista ansökningsdag 2024-06-24

Tillbaka till lediga jobb