Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med personal och studenter från hela världen.  Vår forskning omfattar allt från evolutionär ekologi och genetik till studier av ekosystem. Se vidare https://www.uu.se/institution/ekologi-och-genetik

Programmet för Limnologi vid Institutionen för ekologi och genetik är, tillsammans med fältstationen vid sjön Erken, en internationellt ledande forskningsmiljö för forskning, undervisning och samverkan om inlandsvattnens ekologi. Läs mer om oss här: https://www.uu.se/institution/ekologi-och-genetik/forskning/limnologi

Vi söker nu en postdoktor i drönarbaserade växthusgasmätningar över inlandsvatten till programmet för Limnologi.  

Projektbeskrivning
De flesta vattendrag är kraftigt påverkade av människan. På många håll genomförs därför restaureringar av vattendrag för att främja vattenkvalitet och biologisk mångfald. Anläggning av våtmarker och dammutrivning är två vanliga åtgärder, och båda leder till en ökad förekomst av makrofyter, dvs växter i eller nära vatten. Makrofyter kan avge betydande mängder av växthusgaser, men samtidigt också binda kol och därmed utgöra en kolsänka. Projektet CLIMIPHY syftar åt att skapa ny kunskap om makrofyters klimatavtryck som ger yrkesverksamma inom vattendragsrestaurering möjlighet att restaurera vattendrag på ett sätt som gynnar biologisk mångfald och vattenkvalitet, med ett så litet klimatavtryck som möjligt. Se vidare: https://www.uu.se/institution/ekologi-och-genetik/forskning/limnologi/biogeokemi/climiphy

Postdoktorn kommer att arbeta i ett spännande delprojekt som använder ny drönarteknologi för att mäta emissionen av växthusgaser från restaurerade vattendrag. Arbetet sker i nära samarbete med övriga medarbetare inom projektet, och under gemensam handledning tillsammans med personal inom meteorologi på Institutionen för geovetenskaper: https://www.uu.se/institution/geovetenskaper/forskning/luft--vatten--och-landskapslara/meteorologi

Arbetsuppgifter
Forskning om växthusgasemission från anlagda våtmarker och vid dammutrivningar. Detta kommer ske med drönarbaserade fältmätningar av koldioxid, metan och lustgas i atmosfären. Utveckling av metodik och protokoll för drönarbaserad mätning av växthusgasutsläpp kan också ingå. Forskningsarbetet genomförs i nära samarbete med övriga projektmedlemmar. Arbetet inkluderar också interaktioner med yrkesverksamma och avnämare inom vattendragsrestaurering.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom atmosfärsfysik eller annat relevant område exempelvis miljöteknik eller biogeokemi. Examen ska vara uppfylld senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Då arbetet inkluderar mycket fältmätningar är innehav av B-körkort är ett krav. Innehav av drönarkort är inget krav, vid behov erbjuds möjlighet att ta det under början av anställningen. Tidigare erfarenhet av dataanalys med Matlab, Python eller R är ett krav.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta inom en grupp, självständighet och organisationsförmåga. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i såväl tal som i skrift.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper inom atmosfärsfysik, gränsskiktsmeteorologi och biogeokemi i akvatiska ekosystem. Erfarenhet av arbete med drönare. Teknisk kompetens. Erfarenhet av fältarbete. Erfarenhet av analys av stora datamängder.

Om anställningen 
Tidsbegränsad anställning i 24 månader, med möjlighet till förlängning upp till max 36 månader, enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde: 2025-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Upplysningar om anställningen lämnas av: 
Professor Sebastian Sobek, sebastian.sobek@ebc.uu.se, +46 18 471 27 18.
Docent Erik Sahlée, erik.sahlee@met.uu.se, +46 18 471 25 69.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorsexamen och dina betyg, samt en kopia på din doktorsavhandling 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 2 september 2024, UFV-PA 2024/760.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-02-01
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2024/760
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2024-06-14
Sista ansökningsdag 2024-09-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb