Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Institutionen för ekologi och genetik utlyser en forskartjänst i evolutionär genetik till programmet för zooekologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med medarbetare och studenter från hela världen. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet. 

Projektbeskrivning
Den global uppvärmningen har stora effekter på arters tillväxt och utbredning vilket leder till både förlust av biodiversitet samt stora socioekonomiska kostnader. Evolutionär anpassning kan ske när utsatta populationer svarar genetiskt på ett förändrat klimat och skulle kunna rädda vissa arter från framtida utdöende. För att förutse framtida konsekvenser av klimatförändring krävs således en god förståelse för arters potential för anpassning. Detta projekt drar fördel av två långtidsexperiment där evolution studerats i laboratoriemiljö i över 10 år (~ 100-150 generationer) hos populationer av skalbaggen Callosobruchus maculatus. Applicering av nya bioinformatiska verktyg för analys av RNA- och DNA-sekvenser från dessa populationer kommer att tillåta oss att beskriva i) rollen av att segregerande genetisk variation i att forma temperaturanpassning, samt ii) repeterbarheten av anpassning via specifika genomiska strukturer, gener och molekylära funktioner. Projektet ämnar ge insikter om de generella principer som styr klimatanpassning från segregerande genetisk variation i flercelliga organismer.

Arbetsuppgifter
Bioinformatisk analysis av DNA “pool-seq” data och RNA transkriptom-data. Statistisk analysis of fenotypisk data från experimentelt framställda evolutionslinjer.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom evolutionär genetik. Kunskap inom bioinformatisk analys samt statistisk analys. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på engelska, i såväl tal som i skrift. 

Meriterande
Goda kunskaper inom evolutionär teoribildning, med speciell vikt vid kvantitativ- och populationsgenetik. Praktiska färdigheter i programmering och analys av stora genomiska data-set (bioinformatisk analys). Tidigare erfarenhet av att arbeta med programmeringsspråk som R, Perl, och/eller Python. Erfarenhet av att jobba med experimentell evolution. Tidigare studier av temperaturanpassning samt jobb med insekter.

Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 10 månader. Anställningens omfattning är 100%. Tillträde 2024-10-15 eller snarast enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av
Forskare David Berger, david.berger@ebc.uu.se, +46 18 471 26 34.

Instruktioner för ansökan 
Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) ditt CV, 3) en kort beskrivning av din utbildning, 4) en kopia av din doktorandexamen och dina betyg, samt en kopia på din doktorsavhandling 5) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer), 6) relevanta publikationer. Ansökan bör skrivas på engelska.

Välkommen med din ansökan senast den 2 oktober 2023, UFV-PA 2023/3420

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-10-15 eller snarast enligt ök
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3420
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-15
Sista ansökningsdag 2023-10-02

Tillbaka till lediga jobb