Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Vid IMBIM bedrivs grundforskning inom biokemi, cell- och molekylärbiologi, tumörbiologi, jämförande genetik, funktionell genomik, immunologi, bakteriologi, och virologi. Institutionens forskning är huvudsakligen grundläggande, men har i sin tillämpning tydlig koppling och betydelse för hälsa och sjukdom hos såväl djur som människor. En närmare beskrivning finns på https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Vi söker dig som med stor motivation och intresse vill studera på forskarnivå inom ämnesområdet molekylär virologi.

Projektsammanfattning
Humant papillomvirus (HPV) är ett vanligt sexuellt överfört DNA virus som orsakar ca 4.5% av all cancer i världen. Den vanligaste cancerformen som orsakas av HPV är livmoderhalscancer hos kvinnor. HPV ger årligen upphov till >600.000 fall av livmoderhalscancer i världen och >600 fall i Sverige. Även om det finns ett effektivt profylaktiskt vaccin mot HPV saknas det antivirala läkemedel för att behandla redan infekterade eller patienter med cancer som orsakats av HPV.  I detta projekt undersöker vi hur HPV reglerar sitt genuttryck för att identifiera nya mål för antiviral terapi mot HPV. Projektet är tvådelat och består av en del i vilken de RNA processnings-mekanismer som styr HPV genuttryck studeras i detalj. Framförallt fokuserar vi på de RNA splitsningsmekanismer som är nödvändiga för uttryck av HPV-virusets essentiella E1 och E2 proteiner samt de två onkogenerna E6 and E7. I den andra delen av projektet utformas bio-assays för uttryck av de virala onkogenerna E6 och E7. Med hjälp av dessa reporter-assays hoppas vi identifiera mål för terapi mot HPV infektion och identifiera små molekyler som potentiellt skulle kunna utgöra startpunkten för utveckling av antivirala läkemedel mot HPV infektion och/eller mot HPV-driven cancer.

Kvalifikationskrav
Personen vi söker skall ha en akademisk examen på masternivå eller motsvarande (240 högskolepoäng) inom biomedicin, molekylärbiologi eller liknande. Goda kunskaper i biokemi, molekylärbiologi och virologi. Praktisk erfarenhet av genkloning, arbete i BSL2-miljö, proteinstruktur och aktivitetsanalys, cellkultur, analys av reportergener, immunfluorescens, Western blotting och praktisk erfarenhet av arbete med humant papillomvirus. Goda kunskaper i Microsoft Office, Adobe och Image J. God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs. Kandidaten förväntas ta egna initiativ och driva projektet framåt, men även samverka med gruppens övriga medlemmar samt nationella och internationella samarbetspartners. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom initiativförmåga, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.

Bedömning sker enligt följande kriterier
uppfyllande av behörighetskrav, betyg på kurser, hur väl kurserna passar projektet, samt tidigare erfarenhet av arbete och/eller forskning inom områden som relaterar till projektet enligt beskrivningen ovan. En sammantagen bedömning görs för att anställa den person som anses mest lämpad att klara doktorandstudierna och bidra till en positiv utveckling av programmet. Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp och fastställs av institutionsstyrelsen. Fakultetens forskarutbildningskommitté antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. Notera att övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete, ingår inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå - Vetenskapsområdet för medicin och farmaci - Uppsala universitet (uu.se). Studietiden (på heltid) är maximalt fyra år. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§ 7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan, bör vara skriven på engelska, mottages via Uppsala Universitets ansökningsportal och förväntas innehålla i) CV, ii) ett brev som beskriver kandidatens bakgrund, forskningsintresse och motivation till att söka den utlysta anställningen, iii) eventuella publikationer och kopia av masteruppsats eller motsvarande (pdf-format), åtföljt av iv) kontaktinformation för åtminstone två referenser (telefon och epostadress).

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr. Naoko Kajitani, naoko.kajitani@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 25 september 2023, UFV-PA 2023/3338.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Lokalt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3338
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-11
Sista ansökningsdag 2023-09-25

Tillbaka till lediga jobb