Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen som arbetar med sjukdomen normaltryckshydrocefalus (NPH). Sjukdomen NPH är en allt mer uppmärksammad neurologisk sjukdom som orsakar gångproblem och minnesstörningar och drabbar 1–2% av personer i pensionsåldern. Målet med studierna är att utveckla biomarkörer både radiologiskt och biokemiskt som kan användas för att ställa diagnosen NPH, för att bättre hitta patienter som har glädje av en shuntoperation och för att bättre kunna monitorera sjukdomsprogressen. Dessutom pågår inom gruppen en läkemedelsstudie med målsättningen att finna nya behandlingsmetoder för sjukdomen.

Vi söker dig som vill göra din forskarutbildning i en engagerad tvärvetenskaplig forskningsmiljö som tar sig an högaktuella forskningsfrågor inom området.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att medverka i planering, datainsamling samt genomförande av studier kring sjukdomen NPH. Arbetsuppgifter och specifikt vilka delstudier som du som doktorand kommer att arbeta med beror på vilken grundutbildning och erfarenhet du har. Det kan handla om registerstudier med hantering av stora datamängder, analyser av biokemiska labanalyser eller direkt patientnära undersökningar. Du kommer tillsammans med forskargruppen bidra till datainsamling, data-analys och syntes samt rapportering av resultat. Erfarna handledare från olika discipliner kommer att finnas nära till hands för att vägleda dig under hela processen från planering av studier till genomförande och manusskrivande.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom medicin, biomedicin, farmaci eller vara legitimerad fysioterapeut eller sjuksköterska med relevant magisterexamen eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt och i grupp samt att samverka med kollegor från olika akademiska discipliner och yrken. Vidare krävs god initiativ- och problemlösningsförmåga. Särskild vikt tillskrivs förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Meriterande för anställningen är dokumenterad erfarenhet av att sammanställa data, skriva och publicera vetenskapliga arbeten i samverkan med andra forskare.  Meriterande är även kunskap om statistiska analyser, arbete med stora dataset samt vana att arbeta med patienter. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, såsom samarbetsförmåga och god kontakt med patienter/forskningspersoner.

Ansökningsförfarande
Din ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla följande:

Curriculum Vitae Ett personligt brev med motivering till varför du söker anställningen Kopior på examensbevis och arbetsintyg Examensarbete på avancerad nivå Fullständig publikationslista

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är halvtid eventuellt heltid, beroende på doktorandens preferenser och beroende på vilka projekt som blir aktuella. Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Planerad huvudhandledare och docent

Johan Virhammar, johan.virhammar@neuro.uu.se, 0739677477

Välkommen med din ansökan senast den 3 oktober 2023, UFV-PA 2023/3018.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3018
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-09-05
Sista ansökningsdag 2023-10-03

Tillbaka till lediga jobb