Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. FREIA laboratoriet är en avdelning inom institutionen som utvecklar acceleratorer och instrument för naturvetenskaplig forskning. Forsknings- och utvecklingsarbetet är nära kopplat till stora forskningsinfrastrukturprojekt som ESS och MAX IV i Lund eller Europeiska XFEL i Hamburg.  FREIA har ca 30 anställda forskare, ingenjörer och doktorander. Läs mer på www.physics.uu.se och www.physics.uu.se/forskning/freia.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Om projektet
Institutionen för fysik och astronomi förstärker sitt forskningsfokus på ultrasnabb röntgenforskning med storskaliga röntgen friaelektronlaser anläggningar (XFEL) som europeiska XFEL och laboratoriebaserade femtosekundlaserkällor. Inom detta arbete bygger FREIA ett nytt femtosekund laserlaboratorium för att utföra banbrytande experiment inom materialvetenskap. Tekniker som tids- och vinkelupplöst fotonemissionsspektroskopi (tr-ARPES) kommer att användas för att få ny kunskap om egenskaper hos icke-jämviktssystem och djupare förståelse av tillfälliga fysikaliska fenomen inklusive ljusinducerad supraledning, ultrasnabb laddningsöverföring och lågdimensionell materialkarakterisering. Vi implementerar för närvarande experiment som använder den mellaninfraröda (MIR) till extrem ultravioletta (XUV) regionen av det elektromagnetiska spektrumet, ett komplement till det som är redan tillgängligt vid andra XFEL-anläggningar.

Doktorandens mål är tvådelat

 1. att utföra experiment inom materialvetenskapens område i samarbete med erfarna forskare;
 2. att implementera nödvändiga experimentella tekniker och metoder vid FREIAs fs laserlaboratoriet och andra storskaliga anläggningar tillsammans med vetenskaplig personal.

Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta i en grupp med erfarna forskare och vetenskaplig personal och kommer att skaffa färdigheter som inkluderar att använda toppmoderna fs-lasrar, spektralt justerbara lasersystem, design, utveckling och underhåll av ultrahögvakuumutrustning, fotonemissions elektronspektroskopi experiment. Därför letar vi efter en mycket motiverad kandidat som har utmärka studiebetyg och en bred bakgrund inom fysik.

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten kommer att ägna större delen av tiden åt forskningsstudier, vilket innebär att delta i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %). Tjänsten kommer att förlängas med den tid som ägnas åt undervisning för att möjliggöra fyra års forskarstudier på heltid.

Forskningsstudier kommer att omfatta:

 • Deltagande i uppsättning av fs laserkällor och utveckling av olika miljöer för prover
 • Dagligt praktiskt arbete i ett laserlaboratorium, inklusive utrustning och installation av nya komponenter, utveckling av styrmjukvara
 • Planera och utföra experiment med lasersystem och endstation
 • Delta i experiment vid storskaliga XFEL-anläggningar
 • Dokumentation av pågående arbete och systematisk uppdatering av labbjournal
 • Skrivande av akademiska artiklar och tekniska rapporter
 • Aktivt deltagande i gruppmöte och presentation av väldokumenterade resultat

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå inom fysik, teknisk fysik eller motsvarande, eller
 • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den framgångsrika kandidaten måste ha påvisat:

 • Gedigen förståelse för vågoptik
 • Kunskaper om grundläggande laserfysik och grunderna i icke-linjär optik
 • Framgångsrika studier i kondenserad materiens fysik eller kemi

Den framgångsrika kandidaten måste:

 • Vara skicklig i högkvalitativt akademiskt skrivande
 • Kunna uttrycka sig på ett tydligt, strukturerat och enkelt sätt
 • Kunna göra tydliga och koncisa sammanfattningar av pågående arbete
 • Kunna dokumentera arbetsgången väl på ett sätt som är sökbart och lättbegripligt för andra gruppmedlemmar.

Önskvärt/meriterande i övrigt

 • Programmering och dataanalys (t.ex. Python, Matlab)
 • Hårdvaruprogrammering (LabVIEW, etc.)
 • Utmärkta betyg från utbildningen på avancerad nivå är meriterande

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande dokument i följande ordning:

 • ett brev varför kandidaten är intresserad och lämplig för den utlysta tjänsten (1-2 sidor)
 • ett CV (1 sida)
 • ett brev som beskriver forskningsintressen och tidigare erfarenheter (1-2 sidor)
 • kopior av examensbevis och betyg. Ange i procent medelbetyget för kandidat- och masterstudier.
 • en masteruppsats (eller ett utkast till detta)
 • ett urval av akademiskt skrivande på engelska. Detta kan vara ett utdrag ur en avhandling
 • kontaktuppgifter för två referenser
 • övriga handlingar som sökanden vill hänvisa till.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Hermann Dürr (hermann.durr@physics.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 29 september 2023, UFV-PA 2023/3178.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3178
Facklig företrädare
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2023-09-29

Tillbaka till lediga jobb