Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

1-2 Postdoktor i molekylär epidemiologi med inriktning på tarmflorans betydelse för hjärt- kärlsjukdom

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Institutionen utlyser en till två anställningar som postdoktor i gruppen Molekylär Epidemiologi som leds av professor Tove Fall. Gruppen beforskar diabetes och kardiovaskulär sjukdom med olika metoder, allt från moderna molekylär epidemiologitekniker med ”omics” data till mer traditionella epidemiologiska tillvägagångssätt i stora dataset. Forskningsmiljön är internationell och med engelska som arbetsspråk. Gruppen innefattar flera medlemmar med grundlig utbildning och erfarenhet av avancerade statistiska, epidemiologiska och bioinformatiska metoder. Verksamheten stöds med anslag från Europeiska forskningsrådet samt nationella finansiärer.

De primära arbetsuppgifterna inom den planerade anställningen är att arbeta med studiedesign, dataanalys och manuskript. Det övergripande målet med projektet är att utreda orsakssambandet mellan tarmfloran, plasmametabolomet och aterosklerotisk sjukdom. För detta ändamål har forskningsprogrammet tre huvudmål: 1) Identifiering av tarmflora (mätt med metagenomik) associerad med hjärtinfarkt och stroke hos 17 000 individer, 2) Identifiering av plasmametaboliter kopplade till subklinisk ateroskleros hos 8 000 personer, och 3) Klargörande av kausala effekter av tarmflora och metabolomet vid ateroskleros, hjärtinfarkt och stroke genom utveckling av nya genetiska instrument och tillämpning av Mendelian randomiseringsanalys. Projektet förväntas leda till nya vägar för att effektivt förebygga aterosklerotisk sjukdom. Gruppen har publicerat i framstående tidskrifter, senast i Nature Communications och Circulation om tarmflora och metabolom. Gruppen består av tolv personer och verkar inom EpiHubben i Uppsala, där fler än 40 aktiva epidemiologer och statistiker har sin dagliga arbetsplats, vilket möjliggör samarbete och stöd i en unik miljö. Gruppen värdesätter öppen kommunikation, kollegialitet och strävar efter balans mellan arbete och privatliv. Inget laboratoriearbete är planerat inom projektet. I övrigt kommer de data som sökanden kommer att arbeta med vara kurerade, så ingen masspektrometri, bildbehandling eller sekvensdata behöver hanteras. De viktigaste statistiska programvarorna som används i gruppen är Stata, R och Regenie och vi arbetar ofta i en UNIX-miljö. Medarbetaren kommer att kunna utveckla sina färdigheter genom kurser och sitt nätverk genom kollaborationer och utbyta besök med andra forskningsgrupper. Dessutom får postdoktorn möjlighet att i viss utsträckning utveckla egna forskningsidéer. För närvarande finns också ett mentorprogram på fakulteten för karriärvägledning av postdocs.

 

Kvalifikationskrav
Den ideala kandidaten är mycket högmotiverad med doktorsexamen i ett relevant ämne (t.ex. biostatistik, epidemiologi, bioinformatik) eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i något av dessa ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc.

Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska krävs. Sökanden måste uppvisa vetenskapliga publikationer av hög kvalitet som förstaförfattare. Grundläggande förståelse av observationsstudier av populationsstudier är vidare ett krav. Personliga egenskaper är viktiga. Sökanden bör vara stringent i sin analysmetodik, ha en hög grad av forskningsetik, en ansvarsfull attityd, en logiskt och strukturerat arbetssätt och kunna arbeta självständigt. Sökanden måste visa förmåga att dokumentera sitt arbete korrekt. Sökanden ska också kunna dela sin kunskap med kollegor muntligt och i text. Sökanden ska självständigt kunna genomföra analys i STATA eller R. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap / intresse inom ett eller följande områden är meriterande:

 • Kombinerade omics-analyser  
 • Mendelsk randomisering 
 • Mikrobiologi  
 • Programmering  
 • Genetisk epidemiologi inklusive GWAS  
 • Hjärt- kärlsjukdom  
 • Medicin  
 • Radiologi  
 • Visualisering av forskningsresultat  
 • Storskaliga epidemiologiska data 

Följande dokument måste lämnas in med din ansökan som du gärna får skriva på engelska      

 • Ett fullständigt CV, inklusive datum för disputation, avhandlingens titel, tidigare akademiska utnämningar, akademisk titel, nuvarande ställning och undervisningserfarenhet samt kompetens/erfarenhet inom olika programvaror·       
 • En fullständig publikationslista·       
 • En kortfattad text (max 1 sida) av varför du söker denna anställning och dina intressen och mål.·       
 • Utskrifter av betyg från tidigare utbildning·       
 • Namn och kontaktuppgifter för tre referenser

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad i två år med möjlighet att förlänga ytterligare ett år, enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala 

Upplysningar om anställningen lämnas av:  Tove Fall (tove.fall@medsci.uu.se). 

Välkommen med din ansökan senast den 27 september 2023, UFV-PA 2023/3171.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01
Löneform fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/3171
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-08-30
Sista ansökningsdag 2023-09-27

Tillbaka till lediga jobb