Uppsala universitet, Institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper är Sveriges största och mångsidigaste institution av sitt slag med en unik bredd och ca 250 anställda. Våra verksamheter är interdisciplinära och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära (LUVAL); geofysik; naturresurser och hållbar utveckling (NRHU); mineralogi, petrologi och tektonik (MPT); paleobiologi och vindenergi. Genom att studera jordens historia förstår vi hur planeten har utvecklats och hur vår strävan mot en hållbar utveckling kan dra nytta av denna kunskap. För mer information: Institutionen för geovetenskaper.

Tjänsten som forskningsassistent är placerad i Uppsala inom forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar utveckling (NRHU), Institutionen för Geovetenskaper. Forskning inom NRHU fokuserar på de olika dimensionerna av hållbar utveckling. Vi betraktar miljön och dess naturresurser och ekosystemtjänster som en övergripande grund för samhälle och ekonomi samt strävar efter att ge kunskap om hur man använder naturresurser på ett hållbart sätt. Vårt arbete involverar både naturliga och sociala system samt deras interaktioner, och involverar ofta tvärvetenskapliga tillvägagångssätt.

Tjänsten är en del av forskningsprojektet PUDDLE JUMP (För att förbättra länken mellan uppströms-nedströms i den akvatiska miljön – förvaltning i samsyn) finansierat av Formas. PUDDLE JUMP kommer att bidra till ett "förenat" tänkande om hydrologiska och andra ekosystemtjänster som kan tillhandahållas av små anlagda dammar och våtmarker.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter
Forskningsassistenten ska medverka till att analysera utmaningar som kommuner ställs inför under planeringsarbetet och beslutsfattandet av små anlagda dammar och våtmarker. Arbetet kommer att omfatta policyanalys av barriärer och möjligheter för multifunktionell landskapsplanering i avrinningsskala samt implementering av små anlagda dammar och våtmarker. Det kommer att omfatta en litteraturstudie och innehållsanalys av policydokument samt intervjuer och en workshop med relevanta intressenter. Utöver det kommer assistenten också att samarbeta med andra forskare i projektet. Utöver forskning kan assistenten förväntas att utföra vissa administrativa uppgifter.

Kvalifikationskrav
Den sökande ska ha en masterexamen i statsvetenskap, hållbarhetsstudier, miljövetenskap eller liknande samt forskningsintressen relevanta för PUDDLE JUMP projektet. Erfarenhet av kvalitativ analys, diskursanalys och intervjuer eller enkäter är ett krav. Goda kunskaper i svenska är ett krav, eftersom forskningen till övervägande del kommer att beröra det svenska politiska sammanhanget vilket innebär kommunikation med svenska intressenter.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Färdigheter och erfarenheter av att arbeta i samarbetsprojekt, koordinera workshops, kommunicera med forskare eller intressenter, eller engagera olika intressenter är en fördel.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 9 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Malgorzata Blicharska, tel: +46 76 822 66 16, e-post: malgorzata.blicharska@geo.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2023 UFV-PA 2023/2340.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2024-05-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2340
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-06-02
Sista ansökningsdag 2023-06-21

Tillbaka till lediga jobb