Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Institutionen för medicinska vetenskaper är en stor klinisk institution med ca 250 anställda och över 900 personer som är anknutna via bland annat Akademiska Sjukhuset. Institutionen har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. Forskningen äger rum i nära anslutning till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhuset och omfattar såväl grundläggande studier kring sjukdomsorsaker som utveckling och utvärdering av förbättrad diagnostik och nya behandlingsmetoder. Mer om institutionens verksamhet finns på www.medsci.uu.se

Beskrivning av huvudområdet vårdvetenskap och dess inriktning mot omvårdnad

Vårdvetenskap är huvudområdet i sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala universitet och har inriktning mot omvårdnad. Där ingår omvårdnadens metaparadigm människa, hälsa, miljö och omvårdnad/omvårdnadshandlingar som centrala begrepp. Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett professionellt etiskt och vetenskapligt reflekterande förhållningssätt.

Arbetsuppgifter: Undervisning på sjuksköterskeprogrammet. Planering av undervisningen på terminerna 2-6. Göra bedömningar/examinera studenter vid VFU-placeringar. Praktisk undervisning på KTC: färdighetsträning och medicinsk teknik. Teoretisk undervisning inom omvårdnad vid medicinska och psykiatriska sjukdomar. Handledning av examensarbeten. Examinera NKSE (nationell klinisk slutexamination), praktiskt såväl som teoretiskt.

I arbetsuppgifterna ingår också egen kompetensutveckling och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav: Legitimerad sjuksköterska.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för

verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under det första anställningsåret. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Det är ett krav att den sökande har tidigare erfarenhet av undervisning inom sjuksköterskeprogrammet samt dokumenterad erfarenhet av hjärtsjukvård. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska.

Meriterande i övrigt: Magisterexamen i vårdvetenskap.

Bedömningsgrunder pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Även förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Vi söker en person som är lugn och har klinisk blick och som även är initiativtagande, drivande och har god samarbetsförmåga.

Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Om anställningen: 1 oktober 2023. Anställningen är tidsbegränsad till 240630. Omfattningen är heltid, 100%.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Gunnel Larsson, gunnel.larsson@medsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 12 juni, 2023, UFV-PA 2023/2171

 

Anställningsform Särskild visstidsanställning
Anställningen avslutas 2023-06-30
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 231001
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2171
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-25
Sista ansökningsdag 2023-06-12

Tillbaka till lediga jobb