Uppsala universitet, Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi (IMBIM) vid Uppsala universitet utgör en bred internationell miljö för forskning och undervisning. Institutionens forskning bedrivs inom tre samverkande och delvis interagerande sektioner; cancer, infektioner och immunitet samt genetik och genomik. En närmare beskrivning finns på https://www.imbim.uu.se/forskningsomraden/.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Projektbeskrivning
Labbet för humant molekylär ekologi, på IMBIM, Uppsala Universitet och SciLifeLab, som leds av biträdande universitetslektor Luisa W. Hugerth, söker en noggrann och engagerad postdoktor. Forskargruppen undersöker människomikrobiotan, både som utfall av våra livshistorier och som en exponering som påverkar sjukdom och hälsa. Vårt arbete fokuserar mestadels på gynekologi och obstetrik, inklusive mikrobiotans påverkan på könshormoner i blodet. Vårt arbete är huvudsakligen bioinformatisk, med hjälp av både kohorter samlat i samarbete med kliniska samarbetspartners och fri tillgänglig data. Förmåga att vara uppdaterad samt jämföra och selektera metoder inom det snabbt växlande fältet metagenomik är därför avgörande.

Vi söker en kandidat som har bred erfarenhet av arbete med virus i komplexa prover. Det finns redan mycket tillgänglig metagenomisk och patientdata från stora cohorter, men de icke-bakteriella komponenterna är typiskt negligerade. En framgångsrik kandidat kommer använda de mest aktuella dokumentationer för att åter utforska tidigare publicerad data med fokus på de virala delarna.

Den här tjänsten är en del av SciLifeLabs och Knut och Alice Wallenberg Stiftelsens nationella program ”Data Driven Life Sciences [länk: https://www.scilifelab.se/data-driven/]. Målet med programmet är att rekrytera och träna nästa generation av datadrivna forskare och därmed skapa världsledande kapacitet till att främja utvecklingen av livsvetenskaper i Sverige.

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten kommer att utföra forskningsarbete inom det aktuella ämnesområdet. Stor frihet kommer ges kandidaten att styra forskningen åt det mest produktiva hållet. Andra uppgifter vid institutionen, exempelvis viss undervisning, kan inkluderas till en lägre grad om kandidaten så önskar.

Kvalifikationskrav
Doktorsexamen med fokus på  metagenomik, bioinformatik, virologi, mikrobiologi eller ett närliggande område är ett krav. Erfarenhet och kunskap inom humant mikrobiota och virusgenetik är särskilt vikt. Kandidaten förväntas vara initiativrik och angelägen att samarbeta såväl med gruppens övriga medlemmar som med nationella och internationella samarbetspartners. Det krävs mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Stor vikt läggs slutligen vid personlig lämplighet.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Sökande som inte har avlagt doktorsexamen vid ansökningstidens utgång kan också söka, förutsatt att alla krav för avlagd examen är uppfyllda före (avsedd) anställningstidpunkt. Detta ska styrkas av den sökandes huvudhandledare, studierektor eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ansökan
Skicka in din ansökan via ansökningsportalen. Ansökan bör innehålla i) CV, ii) ett personligt brev som beskriver din bakgrund och motivation till varför du söker tjänsten, iii) eventuella tidigare publikationer och/eller kopia av doktorsavhandling, samt iv) kontaktuppgifter (namn och mailadress) till minst två referenspersoner.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad i 2 år. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Biträdande universitetslektor Luisa Hugerth, luisa.hugerth@scilifelab.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 juli 2023. UFV-PA 2023/2012.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/2012
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-07-10

Tillbaka till lediga jobb