Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi har en ledande position inom såväl forskning som utbildning på alla nivåer. Institutionen har i dag ca 300 anställda varav 120 lärare och 110 doktorander. Drygt 4000 studenter läser en eller flera kurser vid institutionen varje år och ett 30-tal forskargrupper är kopplade hit. Mer information om oss hittar du på informationsteknologis webbplats.

Vid avdelningen för Datorteknik utvecklar vi teori och tillämpningar av kommunikationssystem och datorarkitektur. Två viktiga mål är att utveckla och modellera system som är energieffektiva och säkra. Forskargrupperna publicerar vid prestigefyllda konferenser och har samarbeten med internationella akademiska och industriella partners. Doktorandtjänsten är del av Uppsala University Graduate School in Cybersecurity som strävar efter att alla doktorander får en gedigen utbildning och får tillfälle till interaktion med forskare inom cybersäkerhet.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Ett exempel på föreslagna forskningsprojekt anges kort nedan. Den exakta inriktningen avgörs i en dialog mellan sökande och handledaren.

Projektbeskrivning: Trådlös kommunikation och säkerhet
Det övergripande mål med projektet är att möjliggöra säker trådlös kommunikation i inbyggda system med låg energiförbrukning, såsom backscatter-kommunikationssystem. Fokus för forskningen är att härleda metoder och byggstenar för att minska enhetens komplexitet och att förbättra dess tillförlitlighet genom samarbete mellan enheter. Bland de förväntade resultaten finns prototypimplementationer för att demonstrera och utvärdera forskningsresultaten.

Arbetsuppgifter
En doktorand ska huvudsakligen ägna sig åt den egna forskarutbildningen, Resten av arbetsuppgifterna kan inkludera undervisning vid institutionen, inklusive viss administration, upp till max 20%.

Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå inom datavetenskap, inbyggda system eller elektroteknik, eller
  • fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Specifika krav för detta projekt är som följer: (i) goda programmeringskunskaper (helst i C eller Python) och (ii) en bakgrund i trådlös kommunikation. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Den ideala kandidaten har en gedigen bakgrund inom trådlös kommunikation, inbyggda system eller informationssäkerhet, helst både och. Ytterligare erfarenhet av lågnivåprogrammering av inbyggda system, eller hårdvara/radiofrekvens design är meriterande.

För framgångsrika doktorandstudier krävs ett genuint intresse och nyfikenhet för ämnet samt gedigna analytiska och kommunikativa färdigheter, både muntligt och skriftligt.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Ansökan
Ansökan måste innehålla: (1) en beskrivning (högst 2 sidor) om motivationen för att söka tjänsten, inklusive en självbedömning av varför du är rätt kandidat för tjänsten; (2) ett CV; (3) examina och betyg (översatta till engelska eller svenska); (4) examensarbete (eller ett utkast till detta, och/eller någon annan själv författad teknisk eller vetenskaplig text), publikationsförteckning och andra relevanta dokument; och (5) referenser med kontaktinformation (namn, e-post och telefonnummer), gärna upp till två rekommendationsbrev.

Ansökningar kan lämnas in av sökande som inte fullt ut avlagt examen, dock bör alla sökande ange tidigast möjliga startdatum för anställningen.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Christian Rohner (+46 70 167 9361, christian.rohner@it.uu.se) 

Välkommen med din ansökan senast den 26 april 2023, UFV-PA 2023/1040.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/1040
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-04-18
Sista ansökningsdag 2023-04-26

Tillbaka till lediga jobb