Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Forskare inom kulturarv och hållbarhet, 3 månader

Uppsala universitet, Konstvetenskapliga institutionen

Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF) är Uppsala universitet Campus Gotlands forum för forskning om kulturarv och hållbarhet. Forskningsforumet är en mång- och tvärdisciplinär plattform för initiering, uppbyggnad och etablering av forskning inom detta område, med det huvudsakliga målet att stärka forskningsmiljön på Campus Gotland. Vänligen läs mer om SuHRF och verksamheten på https://www.campusgotland.uu.se/suhrf/. SuHRF engagerar samtliga institutioner på Campus Gotland och administreras av avdelningen för Kulturvård vid Konstvetenskapliga institutionen. Som ämne och forskningsfält är kulturvård och kulturarvsforskning tvärvetenskapligt. Forskare från olika discipliner arbetar tillsammans med frågor kring hur vi kan definiera, välja ut, beskriva, bevara och utnyttja kulturarv, samt analysera dess värden.

SuHRFs verksamhet är uppbyggd kring tre teman: Energi och klimat, Samhälle i förändring samt Kulturarv och hållbar planering av bebyggd miljö. Temat för år 2023 är Kulturarv och hållbar planering av bebyggd miljö, vilket också är temat för SuHRF Symposium som är den årligt återkommande konferens som forskningsforumet organiserar. Relevant för temat Kulturarv och hållbar planering av bebyggd miljö är att dagens samhällsbyggande står inför stora och omvälvande utmaningar. För att skapa hållbara bebyggelsemiljöer krävs att miljömässiga, sociala, ekonomiska och kulturella intressen vägs in i planerings- och beslutsprocesser. SuHRF Symposium 2023 handlar om dynamiken mellan kulturarv och dessa processer och vilka uttryck det kan ta sig.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår planering av och medverkan i SuHRF Symposium 2023. I arbetsuppgifterna ingår också att främja arbetet med mång- och tvärdisciplinära forskningssamarbeten på Campus Gotland. Detta kan göras antingen genom att skriva en forskningsansökan tillsammans med forskare på Campus Gotland och eventuell extern part, eller på annat vis initiera, skapa förutsättningar för och bidra till att formulera idéer till forskningssamarbeten.

Arbetet är förlagt till avdelningen för Kulturvård vid Campus Gotland i Visby. Arbetsuppgifterna kommer att definieras i detalj i samråd mellan SuHRF och den som får tjänsten.

Kvalifikationskrav

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen, samt visat erfarenhet och vetenskaplig skicklighet genom forskning inom ett relevant ämnesområde för arbetsuppgifterna. Särskild vikt fästs vid den sökandes vetenskapliga bakgrund och skicklighet i förhållande till det angivna forskningsområdet. Förmågan att arbeta mång- och tvärdisciplinärt och att formulera och beviljas forskningsmedel tas i beaktande. Vidare krävs att den sökande har mycket god samarbetsförmåga, förmåga att ta egna initiativ och se helheter i relation till övergripande mål med SuHRFs verksamhet, förmåga att arbeta självständigt, samt förmåga att formulera sig tydligt muntligt och skriftligt på engelska. Erfarenheter från arbete med hållbarhetsfrågor är meriterande för tjänsten. Administrativ skicklighet, såsom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt kommer att tillmätas vikt.

Om anställningen

Tidsbegränsad anställning 3 månader. Omfattningen är heltid 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse, dock senast 2023-11-01. Individuell lönesättning. Placeringsort: Visby.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla följande:

  • - CV inklusive förteckning över 3-5 vetenskapliga arbeten, relevanta för arbetsuppgiften.
  • - Ett ansökningsbrev som ska innehålla (i) en beskrivning av hur den sökande vill bidra till SuHRFs övergripande mål samt de specifika målen att initiera tvärdisciplinära forskningsprojekt och stärka forskningsmiljön på Campus Gotland, (ii) en redogörelse för verksamhet av relevans för arbetsuppgiften, samt (iii) en reflektion över den egna forskningens betydelse för uppdraget.

Ytterligare information om uppdraget och anställningen lämnas av Anna Karlström, via e-post anna.karlstrom@konstvet.uu.se eller telefon 0498-108329.

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2023, UFV-PA 2023/766.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Enligt överenskommelse
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Visby
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/766
Publicerat 2023-03-07
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb