Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Molekylär Geriatrik är en forskargrupp som är verksam vid Rudbecklaboratoriet. Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Biologiska läkemedel står för en stor del av nyutvecklade läkemedel och används även inom in vivo-diagnostik. Detta gäller även för neurodegenerativa sjukdomar, där immunterapi med monoklonala antikroppar är en ledande strategi för behandling av Alzheimers sjukdom. Denna utveckling försvåras dock av blod-hjärnbarriären som hindrar proteinbaserade läkemedel och diagnostiska prober att ta sig in i hjärnan. Forskargruppen har därför utvecklat ett koncept för receptormedierad transcytos av bispecifika antikroppar och andra proteiner, vilket kraftigt ökar deras upptag i hjärnan. Det övergripande målet med projektet är att utveckla terapi och diagnostik för hjärnans sjukdomar baserade på hjärnpenetrerande bispecifika antikroppar.

Arbetsuppgifter
Målet för detta projekt är att studera hur bispecifika antikroppar tar sig in i och breder ut sig i hjärnan hos möss med Alzheimerliknande patologi. Antikroppars interaktioner med deras respektive målsystem i hjärnan kommer att studeras med olika in vivo-metoder, såsom mikrodialys och olika avbildningstekniker, för att ta reda på i vilka delar av hjärnan dessa interaktioner sker och i vilken utsträckning. Projektet kommer att innefatta både terapeutiska och diagnostiska frågeställningar, samt i ett senare skede en kombination av antikroppsterapi och antikroppsbasrad in vivo-diagnostik med avbildningstekniken positronemissions-tomografi (PET).

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav
Den sökande skall ha fullgjort högskoleutbildning på mastersnivå inom biomedicinar-, naturvetar-, apotekar-programmet eller motsvarande. Sökande måste behärska följande metoder: mikrodialys, immunhistokemi, mikroskopi, ELISA och arbete med in vivo-modeller av neurodegenerativa sjukdomar. Sökande måste ha genomgått kurs och erhållit tillstånd för in vivo-arbete. Sökande skall även ha erfarenhet av dataanalys i Excel, GraphPad och Image J. God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav.

Önskvärt/meriterande
Erfarenhet av forskning inriktad mot neurodegenerativa sjukdomar är meriterande. Det är också önskvärt att den sökande har erfarenhet av följande tekniker: preklinisk PET, radiomärkning av proteiner, autoradiografi, proteinproduktion och -rening, samt Western blot. Det anses också meriterande om den sökande kan uppvisa medförfattarskap på publicerad forskning i internationella peer review-granskade forskningsartiklar.

Läs mer om utbildningen på forskarnivå, behörighetskrav och antagningsbestämmelser. 

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer. 

Ansökan
Skall skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen, ditt CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och en lista på eventuella vetenskapliga publikationer. Ange även vilka erfarenheter du har av att delta i vetenskapligt arbete samt anledningen till att du vill gå en forskarutbildning.  Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1a april 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar
Lämnas av Dag Sehlin (telefon: 018-4713405, e-post: dag.sehlin@pubcare.uu.se) och Stina Syvänen (telefon: 018-4713405, e-post: stina.syvanen@pubcare.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2023, UFV-PA 2023/372                          

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enl överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/372
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-06
Sista ansökningsdag 2023-02-20

Tillbaka till lediga jobb