Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Institutionen för farmaci vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet. Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området.

I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, modellering och simulering, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.

Våra vetenskapliga fokusområden i urval
Farmakokinetik & Farmakodynamik • Farmakometri • Läkemedelsformulering • Molekylär galenisk farmaci • Biologiska läkemedel Farmakoepidemiologi • Samhällsfarmaci

Mer information: www.farmaci.uu.se

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
En doktorandtjänst inom forskningsområdet farmakometri med fokus på optimering av antiparasitisk terapi för leishmaniasis  under temat global hälsa och försummade tropiska sjukdomar (neglected tropical diseases) utlyses vid Institutionen för farmaci.

Det övergripande målet är att utveckla precisionsmedicinska verktyg för att förbättra behandlingen av tropiska sjukdomar som parasitsjukdomen leishmaniasis. Inom projektet kommer modellbaserade metoder att utvecklas för att optimera och individualisera nuvarande och framtida orala kombinationsbehandlingar för leishmaniasis, anpassade till patientpopulationen som till stor del består av barn. Innovativa kombinationer av biomarkörer för att övervaka behandlingssvar kommer att identifieras för att möjliggöra mer effektiv personlig terapi av försummade tropiska parasitsjukdomar.

Projektet involverar datadriven farmakometrisk modellering och simuleringsteknik i kombination med systemfarmakologi, maskininlärning och farmakokinetiska och farmakodynamiska data som samlats in i kliniska prövningar. De precisionsmedicinska verktyg som utvecklas i detta projekt förväntas bidra till kortare och mer effektiva orala doseringsregimer för parasitsjukdomar som leishmaniasis och ge nya sätt att identifiera patienter med risk för återfall av sjukdom.

Kvalifikationskrav
Lämplig bakgrund är grundexamen från farmaceut- eller läkarutbildning, civilingenjörsutbildning med inriktning mot läkemedel (minst 240 hp) alternativt Masterutbildning inom farmaceutisk modellering, statistik och tillämpad matematik eller inom Läkemedelsutveckling, innefattande kurser i Farmakokinetik, Fysiologi, Farmakologi, Modellering och Programmering (t.ex. i R and NONMEM).

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och erfarenhet av forskning inom farmakokinetik-farmakodynamik, farmakometri och global hälsa. Erfarenhet av farmakometriska program såsom NONMEM är väsentligt. Erfarenhet av forskning kring kliniska prövningar och global hälsa är värdefullt. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Vidare skall den sökande ha en god samarbetsförmåga samt demonstrerad skicklighet att bedriva ett vetenskapligt projekt på ett strukturerat och metodiskt sätt då projektet involverar interaktion mellan olika forskargrupper i samband med internationellt samarbete.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på Utbildning på forskarnivå . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer Mål och regelsamling.  Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %).  Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla:

  • (i) ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till kvalifikationskraven nämnda ovan så som erfarenhet inom farmakokinetik, farmakodynamik, farmakometri, global hälsa
  • (ii) kandidatens CV
  • (iii) kopior av examensbevis och betyg
  • (iv) två rekommendationsbrev (där minst ett helst kommer från en handledare för examensarbetet)
  • (v) examensarbete/masterprojekt, samt övriga handlingar som sökanden önskar åberopa såsom kunskaper i engelska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Thomas Dorlo, thomas.dorlo@farmaci.uu.se .

För frågor kring anställningen, kontakta personalsamordnare Pernilla Larsson pernilla.larsson@farmaci.uu.se .

Välkommen med din ansökan senast den 20 februari 2023, UFV-PA 2023/177.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-03-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/177
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-01
Sista ansökningsdag 2023-02-22

Tillbaka till lediga jobb