Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för informationsteknologi har cirka 300 anställda och cirka 4000 studenter per år och erbjuder utbildning och forskning av högsta internationella standard i ett brett spektrum av områden inom datavetenskap och IT. Vid institutionen finns även flera tvärvetenskapliga forskningsgrupper, och institutionen arbetar målmedvetet och strukturerat med lika villkors- och jämställdhetsfrågor. Forskningen är organiserad i avdelningar, arenor och forskargrupper. Mer information om institutionen finns på www.it.uu.se.

Avdelningen för visuell information och interaktion (Vi3) samlar en unik kombination av expertis inom ämnena datoriserad bildanalys, datavetenskapens didaktik, social robotik och människa-datorinteraktion. Inom ämnet människa-datorinteraktion är MTO-gruppen (Människa-Teknik-Organisation) en av de största med stora forsknings- och utbildningsuppdrag. MTO-gruppen har erhållit två nya forskningsprojekt inom området robotisering, artificiell intelligens, automatisering och arbetsmiljö. Rekryteringen är del av den satsningen.

Beskrivning av anställningens ämnesområde: Inom MTO-området handlar huvuddelen av forskningen om användning av IT i arbetslivet och omfattar så vitt skilda forskningsområden som kognitiva arbetsanalyser, komplexa organisatoriska system, socioteknisk systemdesign och användarupplevelse i säkerhetskritiska system. Forskningen handlar om att skapa djupare förståelse för förhållandet mellan IT-system, individer, grupper och organisationer. 

För de här tjänsterna som doktorand söker vi två personer med utbildningsbakgrund inom kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion, human factors, kognitiv ergonomi, system i teknik och samhälle, industriell ekonomi eller motsvarande. 

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet

Arbetsuppgifter
De två doktorander som vi anställer kommer att arbeta inom ramen för två projekt inom området robotisering, artificiell intelligens (AI), automatisering och arbetsmiljö. Det första projektet handlar om medarbetares arbetsengagemang. Inom projektet kommer vi att samla empiriska data från tre sektorer där AI används i arbetslivet. Projektet kommer att resultera i ett teoretiskt ramverk för engagemang i arbete. Projekt två handlar om hur nya tekniker påverkar på flygbranschens markpersonal. Syfte med projektet är dels att ta reda på hur långt automatiseringen, robotiseringen och användningen av AI kommit på Sveriges flygplatser och vilka planer för digitalisering som finns framåt. Dels är syftet också att undersöka hur digitaliseringen i form av automatisering, användningen av robotar och AI hittills påverkat arbetsmiljön och om risken för arbetsskador ökat.  Doktoranderna kommer att arbeta inom dessa två forskningsprojekt 80% av tiden. 

Doktoranderna kommer också att undervisa inom området människa-datorinteraktion på grund- och avancerad nivå 20% av tiden

Kvalifikationskrav

  • Master- eller magisterexamen inom kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion, human factors, kognitiv ergonom, system i teknik och samhälle, industriell ekonomi eller motsvarande. 
  • Dokumenterad förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift.  

Önskvärt/meriterande i övrigt

  • Erfarenhet av undervisning inom högre utbildning är önskvärt. 
  • Erfarenhet av kvalitativa studier i form av fältstudier och intervjuer är önskvärt. 
  • Det är önskvärt att den sökande är intresserad av forskningsområdet och har en stark vilja att lära sig mer. Problemlösningsförmåga och flexibilitet är andra önskvärda förmågor eftersom arbetet kommer att innebära många olika problem och utmaningar. Andra personliga egenskaper som är önskvärda är samarbetsförmåga, då vi arbetar i team, samt och uthållighet och persevans att hålla fast vid sina mål. 
  • Erfarenhet av samskapande projekt är en merit.
  • Yrkeslivserfarenhet är en merit   

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Åsa Cajander, 0704-250 786, asa.cajander@it.uu.se och Jessica Lindblom,018-471 7848, jessica.lindblom@it.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 17 februari 2023, UFV-PA 2023/315.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/315
Facklig företrädare
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-26
Sista ansökningsdag 2023-02-17

Tillbaka till lediga jobb