Uppsala universitet, Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Tidsbegränsad heltidsanställning 5 månader med tillträde 2023-02-01 eller enl överenskommelse.

Avdelningen för fasta tillståndets fysik (FTF) är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. På avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi och miljöfrågor såväl som till biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Företrädesvis undersöker vi fysikaliska och kemiska egenskaper hos nanomaterial och tunna filmer med tillämpningar som smarta fönster, solceller, gassensorer, spinntronik samt katalytiska- och fotokatalytiska beläggningar för att skapa nya tillämpningar inom grön energiteknologi. Magnetiska material för grön energiteknologi är ett annat viktigt forskningsområde inom avdelningen.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet.

Projektbeskrivning
Projektets inriktning är magnetokaloriska material som kan användas för magnetisk kylning. Här kommer framförallt material med kopplade fasövergångar undersökas, material som både uppvisar en magnetisk fasövergång och en strukturell eller elastisk fasövergång. Om bägge fasövergångarna sker inom ett smalt temperaturintervall kommer materialen uppvisa så kallad gigantisk magnetokalorisk effekt, vilket innebär mer effektiv magnetisk kylning. Ett fokus i projektet är att undersöka möjligheter för 3D-printing av material med kopplade fasövergångar. Ett annat viktigt fokus är experimentell utrustning för direkt mätning av den magnetokaloriska effekten, vilket innebär att den adiabatiska temperaturförändringen som orsakas av att materialet utsätts för en snabb magnetfältsändring studeras. Arbetet i projektet erbjuder en möjlighet till vetenskapliga samarbeten med världsledande grupper inom både grundvetenskaplig och tillämpad forskning inom magnetiska material.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna handlar framför allt om att 3D-printa magnetiska material med kopplade fasövergångar. En viktig uppgift i projektet gäller konstruktion av en utrustning som kan användas för direkt mätning av den magnetokaloriska effekten, vilket innebär direkt mätning av den adiabatiska temperaturförändringen som orsakas av en snabb magnetfältsförändring.  I arbetet ingår samarbete med forskare vid institutionen för kemi-Ångström och institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet

Kvalifikationskrav
För anställning som forskare ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

För denna anställning krävs en doktorsexamen inom materialvetenskap eller fysik med inriktning mot magnetokaloriska material. Vi kräver goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av studier av magnetokaloriska material med kopplade fasövergångar, samt av konstruktion och LabVIEW programmering av experimentell utrustning för direkt mätning av den magnetokaloriska effekten.

Vi kräver god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av högtemperatursyntes av intermetalliska föreningar är meriterande.

Förmåga att kunna arbeta fokuserat, strukturerat och med framförhållning, såväl individuellt som i grupp, samt att kunna samarbeta i en transdisciplinär miljö med kollegor både inom och utanför avdelningen.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev på engelska som beskriver dig, din förståelse för uppgiften och varför just du är lämplig för denna tjänst. (max 2 sidor)
  • CV (max 2 sidor)
  • Publikationslista
  • Kopia av doktorsexamen
  • Kopior av tre publikationer eller manuskript av särskild relevans
  • Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två referenspersoner

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, 5 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde 2023-02-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Peter Svedlindh (peter.svedlindh@angstrom.uu.se)

För mer information om avdelningen för fasta tillståndets fysik: https://materialvetenskap.uu.se/forskning/fasta-tillstandets-fysik/

Välkommen med din ansökan senast den 25 januari 2023, UFV-PA 2023/41.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-02-01 eller enl överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2023/41
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-01-09
Sista ansökningsdag 2023-01-25

Takaisin avoimiin työpaikkoihin