Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger universitetslektorer rätt att prövas för befordran till professor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd.

Forskningen vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen fördelade på tio avdelningar. Forskning i astronomi och astrofysik inom avdelningen för astronomi och rymdfysik utmärker sig genom att kombinera toppmodern instrumentering och observationer med avancerad modellering utifrån grundläggande fysikaliska principer. Avdelningen har en bred undervisningsverksamhet som omfattar populära astronomikurser för allmänheten, grundkurser i astronomi och astrofysik, högt specialiserade kurser vid forskningsfronten samt grundläggande kurser i fysik. Avdelningen är också starkt engagerad i verksamheter riktade mot allmänheten.

Beskrivning av anställningens ämnesområde
Forskningen inom astronomi och astrofysik vid Uppsala universitet rör universum på alla skalor, långt borta och nära: avlägsna galaxer, vår egen Vintergata, Solen, olika typer av stjärnor och deras planeter och skalor ända ner till processer på atomär nivå. Mer specifikt forskar vi om solens och andra stjärnors atmosfärer och kemiska sammansättning, atomfysik i astrofysikaliska miljöer, karakterisering av exoplaneter och deras atmosfärer, stjärnor i sena utvecklingsstadier och deras vindar, galaktisk arkeologi, ljuskällor och storskalig struktur under den kosmisk gryningen och återjoniseringsepoken, SETI samt om aktiva stjärnor och deras magnetfält.

För att nå de vetenskapliga målen använder vi det breda internationella utbudet av mark- och rymdbaserade observationsanläggningar, såsom ALMA, ESO, Gaia, HST, JWST och TESS, och utför experiment vid acceleratorn DESIREE och vid FTS-spektrometern i Lund/Malmö för att studera atomära egenskaper och processer. Vi använder högpresterande beräkningsfaciliteter vid NAISS/UPPMAX för att modellera astrofysikaliska objekt, deras observerbara egenskaper och processer samt för att utföra avancerad analys av observationer. Avdelningen har varit starkt involverad i utvecklingen av instrumentet CRIRES+ vid VLT inklusive dess datareduceringspipeline och nu i exploateringen av de resulterande vetenskapliga observationerna. Avdelningen är fullvärdig medlem i 4MOST-konsortiet och involverad i flera av 4MOSTs surveyer. Vidare har avdelningen en ledande roll i underhållet av VALD-databasen, har varit involverad i VAMDC-projektet, bidrar till förberedelserna av Plato-satelliten och leder det medborgarvetenskapliga projektet Swedish Allsky Meteor Network. Forskare vid avdelningen är involverade i framtida projekt/instrument/uppdrag som ANDES vid ELT, Ariel, Euclid, SKA och Terra Hunting-experimentet.

Avdelningen söker kandidater till en universitetslektorstjänst i astronomi och astrofysik som ska stärka forskningsverksamheten inom ett eller flera av de ovan nämnda befintliga områdena, samt i allmänhet stärka/upprätthålla vår undervisnings- och handledningsverksamhet inom astronomi och astrofysik (se detaljerade bedömningskriterier nedan).

Arbetsuppgifter

 • Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander.  Konkret förväntas innehavaren av anställningen undervisa i astronomi och astrofysikkurser på grundläggande och avancerad nivå, handleda studenter i astronomi och astrofysik på alla nivåer, samt kunna undervisa i grundläggande fysikkurser.
 • Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.
 • Anställningen kan komma att innefatta ledarskap och administrativa roller inom avdelningen, inklusive att aktivt underhålla och utveckla arbetsmiljön på avdelningen.
 • Bidra till och verka för utveckling av forskning, undervisning och samverkan inom astronomi och astrofysik, särskilt i Sverige.

Behörighetskrav

 • Doktorsexamen inom astronomi, astrofysik, fysik eller något närbesläktat område.
 • Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet eller annan yrkesskicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Den sökande ska ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande tio veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.
 • Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Bedömningsgrunder för sökande som uppfyller ovanstående behörighetskrav
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighetvilka tillmäts lika stor vikt.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Förutom akademisk meritering kan även forskningsmeritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel teknikutveckling och innovationsförmåga, beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas. Även forskningens omfattning, främst djup och bredd, kommer att tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom studier av grundläggande atomära processer, galaxer och kosmologi (särskilt ljuskällor och storskalig struktur under den kosmiska gryningen och återjoniseringseran), Galaktisk arkeologi i vintergatan, planetsystem och atmosfärer (inklusive exoplaneter) eller stjärnfysik (särskilt aktivitet och magnetfält, grundämneshaltbestämningar, stjärnors atmosfärer och vindar). Erfarenhet och intresse för utveckling av andra forskningsområden inom avdelningen (t.ex. instrumentering, teleskopinfrastruktur, dataanalysverktyg, programvara för datareduktion och databaser) är också meriterande. Den sökandes forskningsplaner bör överlappa med avdelningens befintliga verksamhet.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisnings­meritering. Förutom akademisk ­meritering kan även utbildnings- och undervisnings­meritering från annan verksamhet, som inbegriper till exempel handledning, internutbildning eller mentorsprogram, beaktas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av undervisning och handledning inom astronomi och astrofysik.

Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Administrativ skicklighet
Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Med administrativ skicklighet avses även entreprenörskap.

Ledningsskicklighet
Ledningsskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Samverkansskicklighet
Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga och skicklighet att planera, organisera och genomföra samverkan med det omgivande samhället. Populärvetenskapliga arbeten, offentlig debatt och föredrag är exempel på former för samverkan med det omgivande samhället. Andra exempel på samverkan är patentansökningar, kommersialisering och industrisamverkan. Även förmåga att omsätta kunskapsutbyte med det omgivande samhället i aktiviteter av betydelse för utbildningens utveckling och kvalitet ingår i samverkansskickligheten.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Ytterligare information
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitetets anställningsordning

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens riktlinjer för anställning

Instruktioner för ansökan om anställning

Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning är heltid. Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Paul Barklem, tel: +46 18 481 5981, e-post: paul.barklem@physics.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 april 2023, UFV-PA 2022/5125.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/5125
Facklig företrädare
 • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
 • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
 • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2023-02-15
Sista ansökningsdag 2023-04-11

Tillbaka till lediga jobb