Uppsala universitet, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår forskning, undervisning, examination, administration och handledning. Anställningen avser främst undervisning och handledning inom Rektorsprogrammet samt angränsande kompetensområden, exempelvis uppdragsutbildning och masterutbildningen i Pedagogisk Ledarskap. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Vidare ingår kursledningsuppdrag som bl.a. innefattar informations-, kursplane-, utrednings- och utvärderingsarbete. Därtill kan kursutvecklingsarbete samt samarbetsuppdrag med andra fakulteter och institutioner ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet på universitetsnivå, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer samma vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter med koppling till de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska också tillmätas vikt. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället tillmäts betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade pedagogiska meriter med koppling till de ovan beskrivna arbetsuppgifterna. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Erfarenheter av pedagogiskt utvecklingsarbete tillmäts särskild vikt. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas. Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse. Omvittnat god samarbetsförmåga är meriterande.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt
Som meriterande betraktas tidigare erfarenhet av forskning och undervisning inom de områden som arbetsuppgifterna och anställningen avser.

Undervisningserfarenheter bör vara dokumenterade så att omfattning och kvalitet kan bedömas. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Om anställningen 
Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2024‑12-31. Omfattningen är 20 %. Tillträde 2023-01-16 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Jonas Almqvist, e-post jonas.almqvist@edu.uu.se eller studierektor Jenny Langwagen, e-post jenny.langwagen@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 8 december 2022, UFV-PA 2022/3657

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2023-01-16
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2022/3657
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2022-11-24
Sista ansökningsdag 2022-12-08

Tillbaka till lediga jobb