Uppsala universitet, Institutionen för neurovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för Neurovetenskap arbetar ca 400 forskare, lärare, doktorander och administratörer med olika neurovetenskapliga inriktningar. Via olika utbildningsprogram och kurser, både på grund-, avancerad och forskarnivå, sprider vi dessa kunskaper till en lång rad blivande yrkesspecialister – till exempel läkare, fysioterapeuter, logopeder, sjuksköterskor och biomedicinska forskare.

Arbetsuppgifter:

Undervisning, kursansvar och administration.

Kursansvar och undervisning omfattar främst kurser och moment inom:

  • Hälsa och beteende
  • Rörelsebeteende, fysisk träning och funktionell anatomi
  • Akuta och subakuta tillstånd
  • Fysisk aktivitet vid folksjukdomar
  • Professionsutveckling i hälso- och sjukvård
  • Utveckling av studentaktiverande undervisningsmoment

Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Beskrivning av ämnesområdet: Forskningsgruppen Fysioterapi är multidisciplinär och inkluderar lärare, forskare och doktorander från
Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset. Medlemmarna är organiserade i tre forskningsområden: 1) Beteendemedicin och smärta, 2) Hjärt-lunghälsa, 3) Neurorehabilitering och äldres hälsa

Behörighetskrav: Vi söker dig som har en högskoleexamen i fysioterapi/sjukgymnastik i kombination med doktorsexamen alternativt master- eller magisterexamen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är enligt Uppsala universitets anställningsordning den som avlagt examen från högskoleutbildning samt visat pedagogisk skicklighet och har genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning, omfattande tio veckor, eller förvärvat motsvarande kunskaper. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska (och/eller) på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av undervisning av såväl teoretisk ämnes- som praktisk kunskap inom grundläggande fysioterapi (undersökning och grundläggande samt tillämpade färdigheter). 

Erfarenhet av kursansvar, pedagogisk skicklighet och klinisk erfarenhet är meriterande.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk erfarenhet och kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 11.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av erfarenhet, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Erfarenhet av kursansvar och undervisning på kurser inom ovan nämnde ämnesområden är meriterande.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 12.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Vikariat t.o.m 2021-06-30 med eventuell möjlighet till förlängning. 

Anställningens omfattning: 50 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av
Lena Zetterberg, universitetslektor och studierektor, telefon 018-471 47 66

Välkommen med din ansökan senast den 17 april 2020, UFV-PA 2012/801.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/801
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2020-04-02
Sista ansökningsdag 2020-04-17

Takaisin avoimiin työpaikkoihin