Uppsala universitet , Institutionen för materialvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Antagning till forskarutbildning i ämnet Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik.

Forskningsmiljö: Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av Institutionen för materialvetenskap vid Uppsala universitet (https://teknik.uu.se/solid-state-physics). Österlunds forskargrupp bedriver forskning på katalytiska material och optiska material, speciellt tunna filmer och nanopartiklar, för miljö och energitillämpningar. Gruppen har fokus på operando vibrationsspektroskopi (FTIR och Raman), reaktionskinetik och optisk spektroskopi (dielektrisk spektroskopi, fotoluminescens och spektrofotometri), samt tunnfilmsmaterialsyntes med fysikaliska förångningssputtring och inert gasförångningsteknik.

Forskningsprojekt och arbetsuppgifter: Syftet med det aktuella projektet är att studera CO₂ adsorptionsprocesser på metalloxidytor och undersöka hur dessa processer kan skräddarsys för protonkopplade elektronöverföringsreaktioner för direkt reduktion av CO₂  vid oxidytor. Projektet bygger på preliminära data och beräkningar som påvisar en hittills outforskad fotostimulerad CO₂-adsorptionsmekanism varmed adsorption sker på säten av oxiderade gitter syre ytatomer och en samtidig reduktion av närbelägna O₂ molekyler. Här syftar vi till att specifikt kvantifiera och generalisera reaktionsmekanismen med avancerade infraröda ytspektroskopitekniker vid olika experimentella förhållanden som sträcker sig från vakuumbaserade enstaka kristaller till omgivande tryck nanopartikelsystem. Vi kommer att utveckla DFT beräkningsmetoder för laddningskorrigeringar av potentialenergin på grund av interbandövergångar och gränssnittsladdningsöverföring, samt beräkna adsorbatstrukturer och vibrationsspektra med metoder som utvecklats inom forskargruppen. Den sökande förväntas att göra experimentella studier med operando FTIR spektroskopi och det är önskvärt att doktoranden även gör DFT beräkning i samarbete med forskare på avdelningen för Strukturkemi, Institutionen för kemi – Ångström där biträdande handledare är anställd.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojektet som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Vi söker en kreativ person som är motiverad att genomföra forskarutbildning inom ämnesområdet och som har en grundläggande högskoleexamen på masternivå eller motsvarande (t.ex. civilingenjörsexamen) med specialisering inom teknisk fysik, fysik, kemisk fysik, teoretisk kemi, eller motsvarande. Erfarenheter av infraröd spektroskopi, ytfysik, vakuumteknik, kvantkemiska beräkningar (speciellt DFT) är meriterande.

Mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska är ett krav.

Personliga egenskaper, som förmåga att självständigt leda och driva sitt doktorandprojekt och samtidigt kunna interagera med andra forskare är mycket viktiga. Sökanden måste vara målmedveten och strukturerad och starkt motiverad att genomföra forskarutbildningens alla moment.

Behörighet: Grundläggande behörighet till forskarutbildning har den som har

  • Avlagt examen på avancerad nivå, eller
  • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå med innehåll som är relevant för forskarutbildningen, eller
  • På något annat sätt, inom eller utanför Sverige, förvärvat motsvarande kunskaper som kan styrkas med examensbevis och betyg.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Instruktioner för ansökan: Din ansökan ska innehålla

1) Ett kort brev som beskriver dig själv, dina mål och varför du vill doktorera.

2) CV (max 2 sidor).

3) Kopia på masterexamen och kursbetyg från universitetsutbildning

4) Namn och kontaktuppgifter (e-post och telefon) på 2 st referenspersoner som är kompetenta att bedöma dina professionella meriter.

5) Lista på eventuella publikationer inklusive masteruppsats. 

n: Enligt lokalt kollektiv avtal för doktorander

Tillträde: Våren 2020 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap §7. 

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Lars Österlund, Tel. 0702-562425, e-post: lars.osterlund@angstrom.uu.se. 

Välkommen med din ansökan senast 23 februari 2020, UFV-PA 2020/205.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2020/205
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2020-02-03
Sista ansökningsdag 2020-02-28

Takaisin avoimiin työpaikkoihin