Uppsala universitet, Institutionen för ekologi och genetik

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare www.ieg.uu.se. Programmet för växtekologi och evolution utlyser nu en doktorandtjänst i evolutionär biologi – växtgenomik.

Projektbeskrivning: Fenotyper matchar ofta sin miljö så som demonstreras genom distributionen av kvantitativa egenskaper längs miljögradienter. Förståelsen av den genetiska determinismen för dessa egenskaper är av största vikt för att identifiera och förstå mekanismerna som har drivit deras evolution och för att förutspå deras evolution under miljöförändringar. Utvecklingen av NGS (Next Generation Sequencing) har precis börjat belysa komplexiteten hos deras genetiska arkitektur. Ett större problem med helgenomsanalyser är att de oftast riktar in sig på punktmutationer, medan strukturella rearrangemang har fått begränsad uppmärksamhet. Ändå har förekomsten av genduplikationer per generation nyligen uppskattats vara av samma magnitud, eventuellt större, än substitutionsgraden. Doktorandprojektet syftar att studera betydelsen av strukturella rearrangemang (genduplikationer i första hand) för adaption genom att använda ett integrativt tillvägagångssätt som kopplar samman olika nivåer av organisering, från genotyp till fenotyp och naturliga populationer av barrträd. Barrträdsarter är speciellt passande för att svara på dessa frågor då det är möjligt att extrahera och sekvensera DNA från haploida vävnader, och deras populationer är kända för att visa tydliga mönster av lokal anpassning.

Arbetsuppgifter: Detta integrativa tillvägagångssätt leder studenten till att arbeta i fältet (provtagning och gemensamt trädgårdsexperiment), i våtlaboratoriet (vävnadskultur, molekylanalyser) och analysera -omik och eko-evolutionära data.

Kvalifikationskrav: Masterexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara masterexamen, inom evolutions biologi, populations genetik, bioinformatik eller annat relaterat fält. Kandidaten ska ha mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska, i både tal och skrift.

Meriterande: Den sökande bör behärska huvudbegrppen inom evolutions biologi, samt ha en bakgrund i populations genetik/genomik och statisk analys av genomisk data. En solid bakgrund i de statistiska övervägandena för denna analys. Följande kompetenser kommer vara meriterande:  Molekylärbiologi/våtlaboratorium, experimentell biologi, fältarbete, inferentialstatistik, metadataanalys, programmeringsspråk. Observera att det inte krävs en bakgrund i växtbiologi.

Anställningen: Tidsbegränsad anställning enligt HF 5 kap § 7. Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Anställningen kan komma att kombineras med undervisning eller annan institutionstjänstgöring (maximalt 20 %), vilket förlänger anställningen med motsvarande tid. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Mer information om forskarutbildning finns under http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för tjänsten, 2) ditt CV inklusive en kort beskrivning av din utbildning, 3) en kopia av din masterexamen och dina kursbetyg, 4) namn och kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (e-postadress och telefonnummer). Ansökan bör skrivas på engelska.                     

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Tillträde: Januari 2020 eller enligt överenskommelse.

Lön: Enligt kollektivavtal för doktorander.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Pascal Milesi, Associate Senior Lecturer, pascal.milesi@scilifelab.uu.se, +46 7 69 31 25 89.

Välkommen med din ansökan senast 2020-01-15, UFV-PA 2019/4228.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4228
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-05
Sista ansökningsdag 2020-01-15

Takaisin avoimiin työpaikkoihin