Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på www.physics.uu.se.

Avsikten med detta projekt är att öka förståelsen för hur ljus kan förändra ett materials magnetiska egenskaper, och omvänt, hur magnetiska fält kan påverka hur ljus växelverkar med en yta. Detta ska åstadkommas genom att skapa konstgjorda mikroskopiska strukturer på en yta. Kopplingen mellan de magnetiska egenskaperna hos materialet och ljuset förmedlas av plasmoner, alltså kollektiva oscillationer av elektronerna in den konstgjorda strukturen.

För att göra detta möjligt samlar vi internationellt ledande forskare i Sverige inom fälten nanoplasmonik och nanomagnetism verksamma vid Chalmers, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Genom att kombinera den unika kompetensen hos de medverkande forskargrupperna kommer vi att skapa en plattform för nya upptäckter i mötet mellan två nya och framväxande forskningsfält, magnetism och optik. Detta kommer skapa möjligheter för nya tekniska tillämpningar baserat på den kunskap som projektet kommer skapa. Vi har även intensivt samarbete med internationella forskare i Europa och USA.

Arbetsuppgifter: Du kommer att leda det experimentella arbetet med karakterisering av magnetoplasmoniska komponenter mad hjälp av optiska, magneto-optiska och elektrisk transport metoder. Dessutom ingår i projektet magnetisk mikroskopi och avancerad nanolitografi.

Som forskare genomför du i första hand din egen definierade forskning inom ramarna för forskningsgruppens område och utrustning. Tjänsten kan även innebära handledning av master och/eller doktorander till en viss del. Viktigt är också samarbetet med övrig akademisk personal liksom med samhället i stort. Tjänsten är meriterande för vidare akademiska tjänster liksom för arbete inom industrin och den allmänna sektorn. Handledning "viss del" = Max 20 %

Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat med doktorsexamen i experimentell/tillämpad fysik. Krav är även att sökande har genomfört minst en tvåårig postdoktorstjänst inom relevant ämne. En bakgrund inom liknande projekt (nano-optik, plasmonik, nanomagnetism, transport) är ett krav, liksom mycket goda färdigheter i analys av experimentella data. Goda kommunikations-färdigheter i engelska och svenska förutsetts.

Ansökan ska innehålla:

  • 1 Motiveringsavsnitt med en kort beskrivning av ditt forskningsintresse och varför du tror att du passar inom projektets område (max två sidor, idealiskt en).
  • 2 CV, inklusive en beskrivning av relevanta förmågor, samt en komplett publikationslista.
  • 3 Kopia av examensdiplom och officiella betygsavskrifter.
  • 4 Kontaktinformation till minst två personer som kan inkomma med referensbrev som stöder din ansökan. Ange hur dessa personer professionellt anknyter till dig.

Speciella omständigheter som eventuellt kan leda till ett avbrott i tjänstgöringen skall anges i CV (med datum) så att dessa faktorer kan tas med i bedömningen av det förväntade forskningsresultatet. Exempelvis tjänstledighet pga sjukdomar, barnledigheter, förtroendeuppdrag, militärtjänstgöring etc.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-12-31.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Vassilios Kapaklis (vassilios.kapaklis@physics.uu.se, +46 (0)18 471 3522).

Välkommen med din ansökan senast den 13 december 2019, UFV-PA 2019/4161.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200101
Löneform Individuell lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4161
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-29
Sista ansökningsdag 2019-12-13

Takaisin avoimiin työpaikkoihin