Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap har 140 anställda samt ett flertal gästforskare och stipendiater. Institutionen har tolv forskargrupper/forskningsområden med en gemensam administration och vi bedriver forskning och undervisning inom farmaceutisk cellbiologi och bioteknologi/biokemi/immunonkologi/proteinläkemedelsdesign, farmakologi, läkemedels- och drogberoende, farmakoterapi, farmakokinetik, farmakometri, klinisk farmaci, bioinformatik, avbildande massspektrometri, molekylär neurofarmakologi, immunologi, biologiska läkemedel/bioteknologi samt toxikologi och läkemedelssäkerhet. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.farmbio.uu.se.

Forskningsområde: Den utlysta doktorandplatsen är knuten till forskargruppen Molekylär neurofarmakologi.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Projektet avseer studier av biologiska effekter av botulinumtoxiner, med fokus på cellulära effekter på nervceller och synaptisk funktion. Den huvudsakliga modellen kommer att vara stamceller som differentieras till nervceller. Stamcellerna kommer att modifieras med genediterings verktyg som CRISPR/Cas9 och TALENS för att generera nervceller ned reporter gener samt celler där gener avlägsnats, överuttrycks eller märkts med flourescenta proteiner för studier av intracellulär lokalisation. Arbtesuppgifterna inkluderar arbete med stamceller, molekylärbiologiska och biokemiska metoder samt avancerad mikroskopi och dataanalys.

Kvalifikationskrav: Lämplig bakgrund är grundexamen i biomedicin, molekylär bioteknologi eller molekylär biologi eller annan liknande utbildning (minst 240 hp) innefattande kurser i molekylär och cell biologi.

Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet samt motivation och intresse för forskning inom det naturvetenskapliga området. De sökande ska kunna uttrycka sig väl, både muntligt och skriftligt, på engelska. Den sökande bör ha erfarenhet av arbete med stamceller och god laboratorievana.

Information om utbildning på forskarnivå, behörighetskrav och intagningsbestämmelser finner du på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva/ . Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet. 

För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap  §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/. Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen samt erfarenheter i relation till kvalifikationskraven. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Ansökan skrivs med fördel på engelska.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Robert Fredriksson, e-post Robert.Fredriksson@farmbio.uu.se.

Frågor runt anställningen lämnas av administrativ samordnare Marina Rönngren e-post marina.ronngren@farmbio.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 december 2019, UFV-PA 2019/4140.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4140
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-22
Sista ansökningsdag 2019-12-05

Takaisin avoimiin työpaikkoihin