Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material är idag en del av Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, se https://www.teknik.uu.se/. Från och med 2020-01-01 kommer Institutionen för teknikvetenskaper att delas i tre nya institutioner. Avdelningen för nanoteknologi och funktionella material kommer då att tillhöra Institutionen för materialvetenskap.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter: Antibiotikaresistens är ett växande globalt problem. Bara i Europa dör ca 25.000 människor varje år i infektionssjukdomar orsakade av antibiotikaresistenta bakterier. Projektet syftar till att snabbt, enkelt och med hög känslighet detektera antibiotikaresistenta bakterier med hjälp av magnetiska nanopartiklar. Detektionsprincipen är baserad på analys på hur de magnetiska egenskaperna hos nanopartiklar ändras när dessa binder till DNA-molekyler specifika för en viss bakterie. Projektet är ett multidisciplinärt projekt där molekylär bioteknik tillämpas tillsammans med kemi, fysik och nanoteknologi.

Projektet kommer innefatta detektion av olika sorters bakteriegenom som eventuellt har byggt upp antibiotikaresistens. Arbetet omfattar optimering av de biomolekylära protokollen samt optimering av inbindningen mellan nanopartiklar och DNA-molekylerna med målet att maximera känsligheten på detektionsmetoden. Det kan även bli aktuellt för den sökande att bli involverad i arbetet att implementera de biomolekylära protokollen i mikrofluidiskt format i syfte att åstadkomma ett komplett detektionssystem.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Den sökande ska ha master- eller civilingenjörsexamen (eller motsvarande examen) i molekylärbioteknik, biologi eller relaterande områden. Den sökande bör ha stark bakgrund inom molekylär bioteknik och vara intresserad att tillämpa dessa färdigheter i ett multidisciplinärt forskningsprojekt. Erfarenhet inom biosensorer eller diagnostiska tekniker är mycket önskvärt.

På grund av att projektet bygger på samarbeten med andra forskargrupper krävs god kommunikativ förmåga i både muntlig och skriftlig engelska. Vi söker en motiverad, entusiastisk och strukturerad doktorand som kan arbeta effektivt både individuellt och i grupp.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  • avlagt examen på avancerad nivå eller
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan skall dessutom innehålla CV, kopior på examensbevis och betyg, och andra relevanta dokument.

Bestämmelser för doktorander finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Dr Teresa Zardán Gómez de la Torre (teresa.zardan@angstrom.uu.se) eller professor Maria Strømme (maria.stromme@angstrom.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 6 februari 2020, UFV-PA 2019/4146.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/4146
Facklig företrädare
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
Publicerat 2019-12-02
Sista ansökningsdag 2020-02-06

Takaisin avoimiin työpaikkoihin