Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 280 anställda varav runt 185 lärare/forskare, 70 doktorander och 25 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Arbetsuppgifter: Forskning sker inom ramen för forskningsprojektet Akademin, pedagogisk skicklighet och karriärsystem som utvecklar kunskap om hur akademisk kompetens, särskilt pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, framträder vid rekrytering och befordran av lärare och forskare. Intresset är också inriktat mot spridningen av kunskap om dessa bedömningspraktiker och bedömning av akademisk kompetens. Projektet har sin hemvist i forskningsmiljön Studies in Educational Policy and Educational Philosophy (STEP) vid EDU. Forskningsuppgiften består av att självständigt initiera, genomföra och avrapportera delstudier inom projektet. Det innebär ansvar för insamling, bearbetning och analys av material från rekryteringsprocesser, särskilt inom ämnet pedagogik, och slutredovisning i form av vetenskapliga artiklar. Undervisning inom grundutbildningen, främst inom kunskapsområdet pedagogik i arbetslivet kan komma att ingå.

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i pedagogik och har bedrivit forskning om rekryteringsprocesser från utlysning till anställningsbeslut. För anställningen krävs erfarenhet av och stor förtrogenhet med att självständigt och i samarbete med andra bedriva forskning om rekryterings- och befordringsprocesser inom den högre utbildningen, särskilt vad gäller lektorer och professorer och med fokus på såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som forskningsanknytning och excellens. Forskningsuppgiften kräver kunskap och erfarenhet av arbete med både kvalitativa (NVivo) och kvantitativa (SPSS) metoder. Då arkivarbete av offentligt källmaterial på svenska ingår krävs utmärkta kunskaper i svenska språket. Dessutom krävs dokumenterad erfarenhet av undervisning inom kunskapsområdet pedagogik i arbetslivet.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militär-tjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelse-bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-02-28

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Henrik Edgren 018-471 24 55, alt henrik.edgren@edu.uu.se eller Eva Forsberg 018-471 58 84, alt eva.forsberg@edu.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 3 december 2020, UFV-PA 2019/3920

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3920
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-11-18
Sista ansökningsdag 2019-12-03

Takaisin avoimiin työpaikkoihin