Uppsala universitet, Institutionen för farmaci

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.

Projekt: Hybrida läkemedelsformuleringar med nanopartiklar

Institutionen för farmaci bedriver en bred verksamhet inom läkemedelsområdet med forskning och undervisning inom läkemedelsformulering, biofarmaci, galenisk farmaci, farmaceutisk fysikalisk farmaci, utvärdering av läkemedelsanvändning samt farmakoepidemiologi och farmakoekonomi. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på webplatsen www.farmfak.uu.se/farm/.

Projektet är knutet till forskargruppen Läkemedelsformulering. Gruppens forskning syftar dels till att utveckla effektiva metoder som alternativ till djurförsök, dels att utifrån dessa metoder förstå hur läkemedel tas upp, sprids och ackumuleras i människokroppen. Vår vision är att utifrån denna kunskap bidra till att ta fram effektivare strategier för läkemedelsutveckling och administrering. Positionen är placerad i forskargrupp i farmaceutisk nanoteknologi hos Alexandra Teleki vilken är associerad vid Science for Life Laboratory.

Projektet är tvärvetenskapligt och verkar vid gränssnittet för farmaci och materialvetenskap. Detta projekt kommer framförallt att undersöka emulsioner stabiliserade av partiklar som orala läkemedelsformuleringar som uppvisar de tidigare nämnda funktionaliteterna samt möjligheten att 3D skriva formuleringarna till fasta beredningsformer. Doktoranden kommer att undersöka olika funktionaliteter hos nanopartiklarna för att styra och kontrollera läkemedelsfrisättningen. Med hjälp av experimentella metoder kommer doktoranden att skräddarsy nanopartiklarnas egenskaper för inkapsling av läkemedel, identifiera nyckelegenskaper som styr funktionaliteten av de nya formuleringarna och karakterisera deras prestanda vid oral administrering i relevanta in vitro system för att säkerställa en lyckad överföring av diagnos och terapi med nanopartiklar till mag- tarmkanalen. Projektet förbinder sålunda nanopartikel syntes och teknologier för läkemedelsformulering för design av multifunktionella orala beredningsformer.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Doktoranden kommer att arbeta inom området farmaceutisk nanoteknologi med projektet Hybrida läkemedelsformuleringar med nanopartiklar. Det övergripande syftet med projektet är att etablera en ny oral plattform för läkemedelsformuleringar som använder funktionella nanopartiklar för att utveckla individualiserade läkemedelsbehandlingar. Det hybrida tillvägagångssättet utnyttjar funktionella nanopartiklar i läkemedelsformuleringarna för att (i) styra dispersion/upplösning, upptag och läkemedelsfrisättning och (ii) för att kombinera terapeutiska med diagnostiska möjligheter. Läkemedelsfrisättning kan till exempel styras av magnetisk hypertermi och ligander på nanopartiklarna kan styra formuleringen mot specifika sjukdomsbiomarkörer. Läkemedelsformuleringarna med nanopartiklar kommer att 3D skrivas till individualiserade, fasta, orala beredningsformer. Målet är därmed att utveckla en plattform för läkemedelsformuleringar som kan individualiseras både i avseende på beredningsformen men även den efterföljande läkemedelsfrisättningen.

Kvalifikationskrav: En lämplig bakgrund är en civilingenjörsexamen inom t ex kemiteknik eller materialvetenskap, apotekarexamen eller examen inom annat relevant område. Mycket god kommunikativ förmåga, framförallt på engelska, skriftligt och muntligt är nödvändigt.  Doktoranden ska ägna sin tid primärt på sitt forskningsarbete. Andra uppgifter vid institutionen kan ingå i tjänsten, såsom undervisning och administration (max 20%).

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av nanomaterial syntes och karakteriseringsmetoder, farmaceutiska formuleringsteknologier, 3D skrivning (additiv tillverkning) och cell-baserade in vitro system är meriterande.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå är avgörande. Information om forskarutbildningen, ansökningsförfarande och regler för antagning finns tillgängligt via: www2.medfarm.uu.se/utbildning/forskarniva

 Din ansökan bör innehålla:

  • CV
  • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner (email och telefonnummer)
  • Personligt brev gällande lämplighet, intresse för positionen och forskningsintresse
  • Examensbevis
  • Kopia av magisteruppsats samt annan relevant dokumentation (t.ex. publikationer)

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-01-15 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: biträdande universitetslektor Alexandra Teleki, alexandra.teleki@farmaci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 28 oktober 2019, UFV-PA 2019/3525.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2020-01-15
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/3525
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-10-14
Sista ansökningsdag 2019-10-28

Takaisin avoimiin työpaikkoihin