Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Denna tvååriga post doktorala tjänst är en del av ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt JUSTEMOTIONS; The Construction of Objectivity: An international perspective on the emotive-cognitive process of judicial decision-making. Projektet finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC). Det första året av tjänsten kommer att användas till att samla in data i USA. Postdoktoranden kommer hela tiden vara anställd av Uppsala universitet men under första året vara knuten till Vanderbilt University med professor Terry Maroney som kontaktperson. Arbetet inbegriper att samla in data vid domstolar och åklagarmyndigheter på olika nivåer (motsvarande tingsrätt och hovrätt), och i olika delstater. Resekostnader finansieras av projektet.

För ytterligare information om projektet se: http://www.soc.uu.se/forskning/justemotions/

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Forskningsarbetet inkluderar arbete med att få tillträde till och utföra fältarbete i domstolar och åklagarkammare i USA (projektet har redan kontakter med nyckelpersoner på fältet). Mer specifikt inkluderar arbetet:

  • ”skuggning” av åklagare och domare
  • observationer av brottmålsförhandlingar i domstol
  • genomföra intervjuer med jurister
  • daglig hantering av projektet genom att:

-kommunicera med en rad professionella aktörer på olika nivåer
-transkribera och koda intervjuer, fältanteckningar och dokument (med hjälp av dataprogrammet NVivo)
-utveckla ett gemensamt kodschema i samarbete med projektledaren
-kommunicera med projektkollegor i Italien, Skottland, USA och Sverige via skype och på workshops i de deltagande länderna

  • skriva och skicka in egna och medförfattade manuskript till internationella tidskrifter
  • kommunicera resultat på internationella seminarier och konferenser

Kvalifikationskrav: För att kvalificera sig för anställningen som postdoktor krävs doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i Sociologi, eller relaterade ämnen. Främst kommer de i fråga för anställning som avlagt doktorsexamen högst tre (3) år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Bedömningen av ansökningarna baseras framförallt på den sökandes förmåga att bedriva självständig forskning grundad i vetenskaplig skicklighet. Sökanden ska ha dokumenterad kunskap inom det relevanta forskningsområdet (emotionssociologi och / eller rättssociologi). Särskild vikt läggs även vid erfarenhet av kvalitativa metoder (intervjuer och observationer) och dokumenterad utmärkt skriftlig och muntlig engelska (nära infödd förmåga) samt erfarenhet av att bedriva forskning eller ha arbetat inom rättsväsendet, särskilt i USA. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna komplettera och stärka forskningsprojektet JUSTEMOTIONS.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett ansökningsbrev som beskriver dina forskningsintressen, kompetens och motivation att ansöka om positionen; kopia av doktorsexamensbevis med datum; namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner; meritförteckning med publikationslista och redovisning av efterfrågade erfarenheter; kopior av texter som illustrerar dina förmågor (doktorsavhandling, artiklar mm max 3 texter).

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av Projektledare, docent Stina Bergman Blix, 018-471 5089, stina.bergmanblix@soc.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 23 maj 2019, UFV-PA 2019/1220.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-08-01
Löneform Individuell lönesättning.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/1220
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-04-17
Sista ansökningsdag 2019-05-23

Tillbaka till lediga jobb